Landsretten siger JA til tyveri af 153 milliarder kr.

Kommentar
Af Leif Larsen
Den Koordinerende Gruppe

Ved et hastigt indkaldt retsmøde 24. juni 2004 kl. 10.00 lykkedes det Østre Landsrets 6. afdeling på under fire minutter at frikende den danske stat i sagen om Den Sociale Pensionsfond. Alle tyve siddepladser i det lille retslokale var optaget af pensionister og journalister.

Fra Den Koordinerende Gruppes demonstration ved retssagens start

En udskrift på 41 sider af dommen kunne købes for 175 kr. på Justitskontoret, men der blev ikke delt papir om. Ej heller blev der begrundet noget mundtligt som forklaring på dommen.

De 11 borgere, som på vegne af over en million pensionister og førtidspensionister havde rejst sagen får tilsendt udskrift af dommen, og dermed er Landsretten færdig med den sag.

Ved en første gennemgang af dommen kan det konstateres, at det er småt med argumentationen overfor de forhold, som de 11 borgernes advokat, Søren Kjær Jensen havde rejst under de fire retsdage i slutningen af april.

Her er nogle bemærkninger til domsudskriftet:

Når Landsretten bemærker, at ”Den Sociale Pensionsfond ikke anses for at være et selvstændigt retsobjekt ”, har man end ikke overvejet, at netop i ordet ”fond” er der tale om en selvstændig juridisk person, der opsamler kapital til at udføre en opgave, f.eks. en tillægspension. Dermed kan Grundlovens §73 (om ekspropriation) træde i kraft.

Men det mener Landsrettens tre dommere ikke.

I stedet har de fuld tillid til at ”midlerne i Den Sociale Pensionsfond efter politiske overvejelser I stedet for en egentlig tillægspension, har været anvendt til økonomisk forbedring på enkeltområder for pensionister” Dommerne nævner at pengene er brugt til huslejehjælp, varmehjælp m.m. som jo netop viser, at de opsamlede fondsmidler ikke er anvendt til alle pensionister, men kun til et fåtal. Det er stik imod loven fra 1970, der satte hele det pengecirkus i gang, som nu – efter dommen – giver dem med de ”politiske overvejelser” ret til at fjerne hele formuen på 153 milliarder kr. fra fonden.

En episode fra slutningen af 1990’erne, hvor finansministeren – dengang Mogens Lykketoft – i følge Rigsrevisionen ulovligt fjernede otte milliarder kr. om året i 1996, 1997 og 1998 blot ved tekstanmærkninger i Finansloven, bliver viftet væk som en irriterende flue af dommerne. De skriver, at ”der ikke kan gives sagsøgerne medhold i, at staten har været uberettiget til at overføre beløb fra Den Sociale Pensionsfond”.

Dommerne synes heller ikke det er værd at notere, at Den Sociale Pensionsfond har betalt over 50 milliarder kr. i realrenteafgift til statskassen. ”Det kan ikke tillægges nogen betydning” mener Landsretten, som ikke argumenterer for sit synspunkt over for den kendsgerning, at der er tale om en fond, som aldrig har udbetalt en krone i pension, men som alligevel skal punge ud med mange milliarder til statskassen.

Minsandten om der ikke pludselig toner argumenter frem i Landsrettens, som er politiske: nemlig, at fondens renteafkast skulle bruges både til ”ydelse af en tillægspension, dels bidrage til en regulering af samfundsøkonomien i form af forbrugsbegrænsning”.

Her toner Landsretten omsider rent flag. Den giver sig ikke af med at anslå, hvor meget der skulle bruges til tillægspension og hvor meget til nedskæringer, som også kaldes forbrugsbegrænsninger; men det er et meget venskabeligt rygklapperi fra dommerne til griske politikere.

Dommerne hævder, at Grundlovens § 73, slet ikke kan anvendes overfor politikere. De kan som lovgivningsmagt åbenbart frit disponere over midler i pensionsfonden. De står over Grundloven.

I Landsrettens bemærkninger er der åbnet en ladeport af nye politikerindgreb i ly af denne dom.

Både Søren Kjær Jensen og Den Koordinerende Gruppes 34 græsrodsorganisationer håber, det vil kunne lade sig gøre at få bevilget fri proces, så Højesteret kan vurdere sagen.

Debatten om denne dom og, hvordan denne kamp kan fortsætte, kommer til grundig debat på det planlagte

offentlige møde
onsdag den 24. august kl. 11-14
i Nørrebrohallen,
hvor alle er velkomne

Se mere på hjemmesiden De Usynlige

Se også
De usynlige ældre
Af Erling Skov, formand for Ældrelisten

Se også
En umulig dom: Landsretten gør grin med befolkningen
(Om Scharla Nielsen-dommen)

Netavisen 29. juni 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne