Dansk lovgivning bør forbyde tortur

Den 26. juni var FN’s internationale dag for støtte til torturofre. Amnesty Internationals danske afdeling har benyttet lejligheden til at gøre status over den seneste debat om brugen af tortur og optrapper samtidig indsatsen for at få indarbejdet FN’s Torturkonvention i dansk lovgivning.

“Det internationale samfund må modsætte sig ethvert forsøg på at legitimere tortur. I den forbindelse vil det være et stærkt signal til omverdenen, hvis forbuddet mod tortur skrives ind i dansk straffelovgivning,” fastslår Lars Normann Jørgensen, generalsekretær i Amnesty International.

Danmark mangler endnu at tage skridtet fra at have ratificeret konventionen til at indarbejde den i lovgivningen og kriminalisere tortur: “Vi bør skabe fuld klarhed ved at skrive forbuddet mod tortur ind i straffeloven, ligesom en række andre vesteuropæiske lande har gjort. Desuden bør Danmark indarbejde konventionen generelt i dansk lovgivning. Det vil give mere vægt bag ordene, når den danske regering fordømmer tortur i andre lande. Der er ikke givet nogen reelle begrundelser for ikke at gøre det,” siger Lars Normann Jørgensen.

“Danmark har ofte sagt til andre lande, at de skulle følge FN’s anbefalinger. Det virker ikke særlig troværdigt, når vi så gentagne gange sidder anbefalingerne fra FN’s komité mod tortur, om at indarbejde torturkonventionen i dansk lovgivning, overhørig. Diskussionen om tortur er også i Danmark blevet aktualiseret af begivenhederne i Afghanistan og Irak, og karakteren af debatten har understreget behovet for at få konventionen skrevet ind i loven,” konstaterer Lars Normann Jørgensen.

Torsdag den 24. juni havde Rehabiliterings og Forskningscentret for Torturofre og Amnesty International foretræde for Folketingets Retsudvalg for at fremføre argumenterne om indarbejdelse af konventionen i lovgivningen.
“Vi håber og tror på, at Folketingets medlemmer indenfor en overskuelig fremtid kan overbevises om, at tortur også bør være udtrykkeligt forbudt ifølge den danske straffelov,” siger Lars Normann Jørgensen.

Tortur i Marokko: Hundreder af ofre

Amnesty International følger også sagen om den dansk-marokkanske statsborger Omar Maarouf, som er dødsdømt i Marokko, og som sammen med flere hundrede andre arresterede har anklaget det marokkanske fængselsvæsen for at torturere og mishandle de indsatte. En ny rapport fra Amnesty International viser, at der er et mønster i den behandling som terrormistænkte udsættes for i Marokkos fængsler.

“Den danske regering bør gøre det klart overfor Marokko, at vi finder brugen af tortur og uretfærdige retssager uacceptabel. Den seneste Amnesty rapport er et vægtigt argument for at retssagen mod bl.a. dansk-marokkaneren Omar Maarouf må gå om,” siger Amnesty Internationals generalsekretær Lars Normann Jørgensen.

Amnesty rapporten bruger Témara fængslet, nær hovedstaden Rabat, som eksempel på den systematiske tortur og mishandling der anvendes overfor mistænkte i kampagnen mod terrorisme.

Hundredvis af muslimer er siden 2002 blevet arresteret på mistanke om at tilhøre “kriminelle bander” eller være involveret i voldelige aktioner som bombeattentatet i Casablanca i maj 2003. Den dødsdømte dansk-marokkaner Omar Maarouf er en af dem. Han er indsat i det berygtede Kénitra fængsel 40 km fra Rabat.

Ligesom i Omar Maaroufs tilfælde rejses der i rapporten en række anklager mod den marokkanske efterretningstjenestes forhørsmetoder, mod retsvæsenet for at gennemføre uretfærdige retssager og idømme dødsstraf, mod fængselsvæsenet for at bruge isolation og mod myndighederne for ikke at informere familier og pårørende.

Amnestys research, der bygger på interviews med tidligere fanger, familier, menneskerettighedsaktivister og advokater, munder ud i en lang række krav og anbefalinger til de marokkanske myndigheder.

Netavisen 27. juni 2004