Europartierne står på spring for at knuse unionsmodstand

EU-parlamentsvalget den 13. juni skal – efter unionisternes planer – bruges til at konsolidere den demokratiske fernis over denne monopolkonstruktion ved at udbygge et parlamentarisk EU-partisystem, der er en slags EU-udgave af det amerikanske to-partisystem.

To dominerende blokke af liberale/konservative/kristendemokratiske partier og socialdemokratiske/socialistiske skal tegne billedet på europæisk plan.

Nice-traktaten fremskyndede udviklingen af unionspartier, som også favoriseres i udkastet til den ny unionsforfatning, som ventes vedtaget på EU-topmødet senere på måneden.

Det er særlig vigtigt for unionspolitikerne at få fjernet partier og bevægelser, der er modstandere af EU.

Social-eurokraten Helle Thorning Schmidt bag skrivebordet

Et grotesk eksempel er socialdemokraten Helle Thorning-Schmidt, der i en artikel i Morgenavisen Jyllands-Posten har angrebet EU-modstandernes tilstedeværelse i EU-parlamentet med ordene:

– Det er direkte ødelæggende for arbejdet i Parlamentet og borgernes billede af virkeligheden. Nej-bevægelserne burde slet ikke sidde med i Parlamentet. (!)
Helle Thorning-Schmidts udtalelse er et plastisk udtryk for unionsfolkenes indsnævrede demokratiopfattelse.

Ole Krarup fra Folkebevægelsen mod EU kommenterer det således:
– Det er et uhyrligt angreb på demokratiet og ytringsfriheden, hun her fremfører. Skal det kun være ja-sidens EU-begejstrede billede af virkeligheden, som borgerne må udsættes for? Og hvad betyder denne holdning i sin yderste konsekvens? Må systemkritikere og opposition heller ikke have plads i for eksempel Folketinget? Hvor går grænsen?

Folkebevægelsen mod EU opfordrer alle til at afvise socialdemokratens angreb på demokrati og ytringsfrihed.

Junibevægelsen bliver ‘eurorealistisk’

Folkebevægelsen er den eneste mulighed ved EU-parlamentsvalget for at markere en konsekvent modstand mod EU. Junibevægelsen erklærer sig nu som unionstilhænger.

– Jeg er ikke skeptiker, jeg er eurorealist”, slog Jens-Peter Bonde fast i Junibevægelsens valgudsendelse på DR TV1 mandag aften.

– Folkebevægelsen mod EU går til valg på at bekæmpe Den Europæiske Unions – voksende – herredømme over vores danske samfund. En tilsvarende EU-modstand er tydeligvis ikke (længere) JuniBevægelsens program, konstaterer MEP
Ole Krarup fra Folkebevægelsen mod EU.

– Junibevægelsen demonstrerer desværre klart, at deres program på afgørende punkter ikke er udtryk for en unionsmodstand, der rækker ud over den – overfladiske – kritik, der også findes hos Ja-partierne. JuniBevægelsen har valgt at se bort fra, at EU’s lukkede og autoritære styre demonstrerer, at EU er en anti-demokratisk konstruktion, der hindrer et sundt, demokratisk og ligeværdigt samarbejde mellem lande og folkeslag, siger Ole Krarup, som er spidskandidat på Folkebevægelsen mod EU’s liste N ved valget til EU-parlamentet.

– Man kan spørge, om hvorvidt denne holdning er dækkende for Junibevægelsens medlemmer og vælgere, siger Ole Krarup.
– Men det ligger nu klart, at der kun er én tværpolitisk liste, som er konsekvent i indsatsen for folkestyret, velfærden, miljøet og ligeværdigt internationalt samarbejde – nemlig Folkebevægelsens liste N.

Netavisen 8. juni 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne