Vis modstand mod Unionen:Stem Liste N – Folkebevægelsen mod EU

EU-parlamentvalg den 13. juni 2004

Søndag den 13. juni 2004 er der EU-parlamentsvalg – også i Danmark. Valgkampen har længe været i gang, selvom den ikke er sat på hverken den almindelige politiske dagsorden eller har fået plads i mediernes prime time.
Det er ikke utilsigtet: Det kunne være at mere fokus på EU også ville få den udbredte folkelige modstand mod unionsprojektet til at vokse. Både unionspolitikerne og de borgerlige medier ved selvfølgelig, at unionen er på vej i en retning, som det store flertal af danskere ikke ønsker.

For der er ingen tvivl om, hvor Unionen er på vej hen, eller hvem Unionen og den kommende unionsforfatning er til gavn for. For det store flertal af danskere og andre almindelige unionsborgere betyder Unionen forringelser over en bred bank, på alle områder. Fra forbrugerbeskyttelse til løn- og arbejdsforhold, fra miljøbeskyttelse til menneskenes sociale og sundhedsforhold. Unionen er de europæiske monopolers ‘totalprojekt’ – et projekt for total privatisering, total profit og – i værste fald – total krig.

Unionen og den kommende unionsforfatning vil betyde nyliberalismens og markedsøkonomiens totale sejr på hvert eneste område, indbefattet alle elementer af den offentlige sektor (Var der nogen som sagde ‘Kommunalreform’?).
I stedet for demokratisering nye reaktionære skridt indadtil: Unionen opbygges som en politistat. Udadtil forbereder den nye aggressionskrige.
Den europæiske Union i ‘Den ny verdensorden’ opbygges i ‘krigen mod terror’. I samarbejde, men også i konkurrence med USA.

For dem, der ikke vil være med i monopolernes Unionsprojekt er valget denne gang nemt: Der er kun en liste, som stiller op på et grundlag, som siger klart fra over for unionen og fastholder, at det bedste for danskerne og Danmark er udtræden af EU. Det er Folkebevægelsen mod EU, liste N. Den repræsenterer den brede folkelige unionsmodstand på tværs – fra kommunister til borgerlige.
Derfor: Stem på liste N og dens kandidater søndag den 13. juni.

28.05.2004

APK
Arbejderpartiet Kommunisterne


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne