Amnesty årsrapport: Krig mod de globale værdier

Regeringer og væbnede grupper har igangsat en krig mod menneskerettighederne, siger Amnesty International i en pressemeddelelse i forbindelse med udsendelsen af organisationens årsrapport.

Vold fra væbnede grupper og stigende vold fra regeringer har skabt det hårdeste pres på menneskerettighederne og den internationale lovgivning i 50 år. Det har ført til en verden i dyb splittelse, fyldt med mistillid og frygt.

“Regeringerne har mistet den værdimæssige orientering i deres reaktioner på terroren, og deraf følger, at de træffer de forkerte beslutninger. Ledende principper og international lovgivning bliver droppet og menneskerettighederne kastet over bord til fordel for en kritikløs stræben efter sikkerhed. Kampen mod terror bliver derved i sig selv en farlig indrømmelse overfor de væbnede grupper,” siger Lars Normann Jørgensen.

“Krigen mod terror” og krigen i Irak har frembragt en ny bølge af overgreb på menneskerettighederne, men de har samtidig fjernet opmærksomheden fra stort set alle andre overgreb verden over. Skjult for verdens øjne har interne konflikter i Tjetjenien, Colombia, Den Demokratiske Republik Congo, Sudan og Nepal været genstand for nogle af de værste grusomheder. Volden i Israel og De Besatte Områder er blevet forværret samtidig med, at regeringer andre steder åbenlyst følger undertrykkende dagsordener.

“Selvom Danmark ikke har noget særskilt kapitel i Amnestys årsrapport, så har vi alligevel et medansvar for den negative udvikling i kraft af vores uforbeholdne støtte til – og medvirken i -koalitionsstyrkerne i Irak. Der er nu brug for, at den danske regering aktivt arbejder for, at FN kommer stærkt på banen og får en central rolle i opbygningen af
Irak,” siger Lars Normann Jørgensen.

Danmark er kun nævnt direkte et enkelt sted i rapporten, hvor det hedder, at lande som Australien, Danmark og Storbritannien har indført en hård asylpolitik, som, i afskrækkelsens navn, har undermineret rettighederne til en rimelig levestandard for asylansøgere og indvandrere.

“Samtidig med, at regeringer har været besat af truslen fra masseødelæggelsesvåben i Irak, har de tilladt uretfærdighed og straffrihed, fattigdom, diskrimination og racisme, vold mod kvinder, overgreb mod børn og ukontrolleret handel med mindre våben. Alt dette ligger dokumenteret i årsrapporten,” fastslår Lars Normann Jørgensen.

“I en situation hvor regeringerne har mistet deres indre moralske kompas, og hvor terroren rammer vilkårligt, er det ekstra vigtigt med en folkelig modvægt. Den er heldigvis også tiltagende. Vi så det med de omfattende manifestationer efter angrebene i Madrid, og vi så det med tilslutningen til World Social Forum i Brasilien. Og i Danmark kan det bl.a.
ses gennem den massive tilslutning til Amnesty International. Den folkelige opbakning til de globale værdier er et vigtigt signal til både regeringer og væbnede grupper,” understreger Lars Normann Jørgensen.

Læs mere på: www.amnesty.dk/aarsrapport2004/

Netavisen 28. maj 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne