Velkommen til DET STORE EKSAMENSLOTTERI

Af Danske Gymnasieelevers Sammenslutning DGS
www.dgsnet.dk

I dag d. 24.05.04 kan man i Jyllands-Posten læse, at over halvdelen af gymnasieeleverne er utilfredse med prøveformerne i gymnasiet. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning har længe arbejdet for nutidige eksamensformer, men selv under arbejdet med gymnasiereformen har gymnasieeleverne mødt en mur af gammeldags tænkning – ikke mindst blandt politikerne.

– Eksamen, som vi kender den i dag er både gammeldags og uretfærdig. På 20 minutter skal eleven vise, hvad vedkommende har lært på 1, 2 eller 3 år. Og eksamen handler ofte mest om held og evnen til at kunne bruge fine
akademiske ord og se selvsikker ud i tyve minutter, siger Nanna Westerby, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

DGS er stærkt kritiske overfor eksamen som den ser ud i dag, og har netop skudt den årlige eksamenskampagne i gang under titlen “Det store eksamenslotteri”. Et lotteri, der baserer sig på tilfældigheder og lægger op til klassisk tavleundervisning og udenadslære – stik imod gymnasiereformens gode intentioner samarbejde, tværfaglighed og projektorienteret undervisning.

– Prøveformerne i gymnasiet modarbejder ønskerne i den nye gymnasiereform. I dag lægger prøveformerne op til en snæver faglig viden, men reformen skal ruste eleverne til videre studier og styrke deres evne til at tage kritisk
stilling til problematikker fra mange vinkler – og så må eksamen følge med, siger Nanna Westerby. Hun understreger, at gymnasieeleverne længe har efterlyst tiltag, der kan gøre eksamen tidssvarende og progressiv. Ikke mindst har de peget på brug af gruppeeksamener. Et forslag, som ikke nåede med i gymnasiereformen – til elevernes store ærgelse.

– Prøveformer skal afspejle undervisningen. Så hvis man ønsker progressive arbejdsformer i dagligdagen, må man også være villig til at indføre dem i bedømmelsessituationen. Ellers kan man godt pakke fine ord om nye undervisningsmetoder langt væk, siger Nanna Westerby og fortsætter:

– Det er gammeldags og forældet at se på eksamen som noget, man skal gennemføre isoleret fra omverdenen og på så kort tid som muligt. I stedet burde eleverne opfordres til at blive inspirerede af hinanden, og lære af andres pointer. Sådan ser virkeligheden jo også på arbejdsmarkedet og i resten af samfundet. Desværre er politikerne for bange for at tage skridtet fuldt ud og indføre eksempelvis gruppe-eksamen.

Gymnasiets undervisning domineres stadig af tavleundervisning, som nedprioriterer vigtige kompetencer som selvstændighed og evnen til at samarbejde med andre. Eleverne håber på, at der i udarbejdelsen af den kommende gymnasiereform vil blive taget højde for ønsket om nye prøveformer.

– Når halvdelen af landets elever er utilfredse med eksamensformerne, er der noget galt. Eksamen er gammeldags og utidssvarende – der burde være langt større fokus på sociale og personlige kompetencer, og vi vil gøre hvad vi kan, for at politikerne får øjnene op for problemet, slutter Nanna Westerby.

Netavisen 24. maj 2004