Unionsvalget

Leder
Kommunistisk Politik 11, 2004

Nyt fra EU:
EU ophævede onsdag sit omstridte forbud mod genmodificerede fødevarer, da EU-Kommissionen tillod import af bioteknologisk majs.
Afgørelsen er et nederlag for blandt andre Danmark, der lige til det sidste kæmpede imod, at EU-kommissionen skulle godkende den gensplejsede majs Bt-11. Det er den schweiziske kemikoncern Syngenta, der har udviklet majsen.

Nyt fra EU:
Det ser ud til, at Danmark vil miste sit faste medlem i EU-Kommissionen – unionens mest centrale organ, der har eneret på at forslå nye love og regler og som styrer EU til daglig.
Under de afsluttende forhandlinger om unionsforfatningen er de fleste andre små lande sprunget fra deres krav om en fast kommissær. Og derfor kan Danmark også blive nødt til at opgive ønsket, hvis hele traktaten skal hænge sammen.

Nyt fra EU:
Danske forbrugere er fra 2010 ikke længere beskyttet af de danske regler om fx telefonsalg, dørsalg og forbrugerkredit. EU’s erhvervsministre er blevet enige om et nyt markedsførings-direktiv, der skal sikre ensartede regler for beskyttelsen af forbrugere i EU.
I praksis er der tale om lempeligere, regler end de som gælder i Danmark i dag.

Nyt fra EU:
EU’s forsvarsministre har besluttet at oprette en række militære enheder på 1.500 mand hver som bl.a. skal kunne sættes ind i såkaldte kriseområder rundt om i verden.

Nyt fra EU:
Alt skal privatiseres. EU-kommissionen vil gennemføre total privatisering af offentlig service. Tirsdag i sidste uge offentliggjorde EU-kommissionen en hvidbog om “forsyningspligtydelser”, som slår fast, at EU’s regler om fri konkurrence i det indre marked skal gælde for alle offentlige serviceydelser uden undtagelse.
EU-kommissionen meddeler, at den vil fremsætte konkrete forslag om “konkurrence-fremmende” tiltag på social- og sundhedsområdet allerede til næste år. Og der kan ventes yderligere tiltag, når EU-forfatningen er på plads. Den åbner nemlig også for handel med uddannelser.

Dette er blot et lille udvalg af nyhederne fra EU i den sidste uges tid. De efterlader ingen tvivl om, hvor Unionen er på vej hen, eller hvem Unionen og den kommende unionsforfatning er til gavn for. For det store flertal af danskere og andre almindelige unionsborgere betyder Unionen forringelser over en bred bank, på alle områder. Fra forbrugerbeskyttelse til løn- og arbejdsforhold, fra miljøbeskyttelse til menneskenes sociale og sundhedsforhold. Unionen er monopolers ‘totalprojekt’ – et projekt for total privatisering, total profit og – i værste fald – total krig.

Nyliberalismens og markedsøkonomiens totale sejr på hvert eneste område, indbefattet alle elementer af den offentlige sektor (Var der nogen som sagde ‘Kommunalreform’?). I stedet for demokratisering nye reaktionære skridt indadtil: Unionen opbygges som en politistat. Udadtil forbereder den nye aggressionskrige.
Det er Den europæiske Union i ‘Den ny verdensorden’. Unionen der opbygges i ‘krigen mod terror’. I samarbejde, men også i konkurrence med USA.

Søndag den 13. juni 2004 er der EU-parlamentsvalg – også i Danmark. Valgkampen har længe været i gang, selvom den ikke er sat på hverken den almindelige politiske dagsorden eller har fået plads i mediernes prime time.
Det er ikke utilsigtet: Det kunne være at mere fokus på EU også ville få den udbredte folkelige modstand mod unionsprojektet til at vokse. Nåde unionspolitikerne og de borgerlige medier ved selvfølgelig, at unionen er på vej i en retning, som det store flertal af danskere ikke ønsker.

For dem, der ikke vil være med i monopolernes Unionsprojekt er valget denne gang nemt: Der er kun en liste, som stiller op på et grundlag, som siger klart fra over for unionen og fastholder, at det bedste for danskerne og Danmark er udtræden af EU. Det er Folkebevægelsen mod EU, liste N.
Derfor: Stem på liste N og dens kandidater søndag den 13. juni.

Netavisen 20. maj 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne