Fra Beit Hanoun til Falluja

Belejringen af Beit Hanoun fra 15. maj til 30. juni 2003

Strøtanker
Kommunistisk Politik 11, 2004

Besættelsen af Palæstina og besættelsen af Irak har mange lighedspunkter. USA anvender på alle felter iaraelske erfaringer. De israelske erfaringer med indtrængen i byer og kampe i civilområder blev f.eks. anvendt i Falluja – hvor USA led nederlag. En rapport om belejringen af Beit Hanoun fra 15. maj til 30. juni 2003 kunne næsten ligne en generalprøve på Falluja, hvor over 600 irakere blev massakreret. Der er tale om krigsforbrydelse og kollektiv afstraffelse.
I disse dage gennemfører Israel igen
systematiske ødelæggelser af palæstinensiske beboelser.

Uddrag fra en rapport skrevet af Palæstinensisk center for Menneskerettigheder, baseret på udsagn fra øjenvidner og ofre, besøg på stedet, fotografiske og andre bevismaterialer:

Kl. 02:30 om morgenen den 15. maj 2003 trængte helikopterstøttet infanteri og 70 armerede køretøjer inklusive bulldozere og tanks ind i Beit Hanoun samtidig med at alle veje til og fra området blev blokeret. Israel erklærede “krig mod terroristers infrastruktur i Gaza striben”.

Klik på kortet og find Beit Hanoun

Under den 1½ måned lange besættelse brød Israel systematisk Geneve konventionernes bestemmelser herunder især dem om beskyttelse af civile under krig og om tortur samt internationale aftaler om menneskerettigheder.

Grave i Falluja på en sportsplads efter den amerikanske massakre 9. april og de følgende dage

Beit Hanoun regionen er på ca. 17 kvadratkilometer, heraf 10 opdyrket mest med frugt, Der var 35680 indbyggere, 11 skoler og 28 fabrikker. Under besættelsen blev alle adgangsveje helt lukket, der blev indført udgangsforbud, forbud eller forsinkelser af medicin og nødforsyninger, overdreven magtanvendelse med ulovlige drab og sårede som resultat, vidtgående ødelæggelse af civil ejendom, herunder boliger og erhvervsfaciliteter, destruktion af civil infrastruktur og rasering af landbrugsjord og kvægbestand.

Drab og unødig magtanvendelse, brud på 4. genevekonvention samt krigsforbrydelser

Kl. 07:00 den 15. maj blev Nabil Mohammed al-Za’anin 14 år, dræbt af en kugle fra en israelsk snigskytte. Han stod i sit hjem ved vinduet.

Ved middagstid den 15. maj kastede børn med sten efter soldaterne. Israelske styrker placeret på tagene åbnede ild. Zuhair Khaled Abu Jarad 15 år blev ramt af en kugle i hovedet. Han forblødte, ambulancen kunne ikke komme frem.

Om aftenen den 15. maj affyrede israelske styrker en granat mod palæstinensiske drenge, der kastede med sten. Ali Abu al-Kas 17 år blev dræbt af en granatsplint i brystet., 8 andre blev såret, herunder 3 børn alvorligt.

Ved sådanne episoder blev der i løbet af de 1½ måned ialt dræbt 7, heraf 4 børn og ca. 103 såret, heraf 45 børn.

Begrænsninger i bevægelsesfriheden

Veje blev lukket i kortere og længere perioder, udgangsforbud, husbesættelser, enkelte familier kunne slet ikke forlade deres hjem. Forhindringer for humanitær hjælp, læger og ambulancer blev stoppet eller nægted adgang.

Ødelæggelse af ejendom og infrastruktur

Telt slået op på ruinerne af hus i Beit Janoun, jævnet med jorden af israelerne

Overdreven ødelæggelse af civil ejendom og infrastruktur uden militær begrundelse. 37 familier, ialt 223 personer mest børn blev efterladt hjemløse. 70 boliger beboet af 792 personer, mest børn blev ødelagt og yderligere 58 familiers hjem blev delvist ødelagt. Desuden blev 15 hjem ødelagt som kollektiv afstraffelse. Ødelæggelserne foregik med ganske kort varsel, så der ikke var tid til at redde noget indbo i et enkelt tilfælde måtte beboerne springe ud fra 2. og 3. sal.

23 af de 28 fabrikker blev helt eller delvist ødelagt, herunder en medicinalfabrik for hele Gaza-striben. 350 blev arbejdsløse.

Veje og broer blev ødelagt af de tunge militærkøretøjer. Telefonforbindelser og elektricitet afbrudt. Vandledningsnetværket blev skadet og 31 vandboringer ødelagt. Kloaksystemet fik store lækager og forurenede det resterende rene drikke vand.

18% af det dyrkede areal blev jævnet med jorden, dette startede allerede den 23. april med ca. 5 hektar appelsintræer, træer det tager 20-40 år at få fuldt udvokset. 39 vandingsanlæg blev ødelagt og en del husdyr blev skudt.

Hvorfor?

Israelerne begrundede hele operationen med at man skulle forhindre affyring af Qassam raketter mod den israelske by Sderot 6 km øst for grænsen. Qassam raketter er hjemmelavede ‘ekstremt primitive’ missiler med driv-brændstof og eksplosiv. De indeholder ikke nogen form for avancerede våbenkomponenter. Af de 140 raketter, der er affyret siden 2000 har kun få nået deres mål og kun et lille antal har forårsaget alvorlig skade.

Således bliver konklusionen at belejringen er en krigsforbrydelse og en kollektiv afstraffelse.
Parallelerne til USAs optræden over for civilbefolkningen i Irak er næsten for iøjenfaldende!

Se hele rapporten her
(eng, pdf)

Netavisen 17. maj 2004