EU vil lægge vedvarende energi på hylden

Den spanske EU-kommissær for transport og energi, Loyola de Palacio, vil lægge vedvarende energi på hylden. Diskussionerne omkring vedvarende energi er netop blevet udskudt en uge. Det er grotesk, at den vedvarende og miljøskånsomme energi har så dårlige vilkår i EU, mener MEP Bent Hindrup Andersen.

Den spanske EU-kommissær for transport og energi, Loyola de Palacio udtaler fredag 21. maj til internet-avisen EUpolitix: ”Europa satser for meget på grønne energikilder”.

– Palacios angreb på den vedvarende energi er helt utidigt. Den vedvarende energi har dårlige vilkår i EU. I udkastet til en forfatning for EU gives ny luft til Euratom-traktaten, som støtter og fremmer atomkraften. I stedet skulle der satses på vedvarende, miljøskånende og bæredygtige energiformer, siger Bent Hindrup Andersen, medlem af EU-parlamentet for JuniBevægelsen (J).

– Det globale potentiale for energikilderne sol og vind er kolossale. Hvis vi bare udnyttede en tiendedel af deres globale potentiale, er der energi til 30 gange det globale energiforbrug i år 2010. Dertil kommer et beskedent potentiale i bølgekraft og termisk energi, og endelig også i biomassen. Og her er der end ikke taget højde for en væsentlig indsats for energibesparelser.

– Hovedparten af brændstoffet i dag er fossilt energi i form af olie. Den fossile energi vil en dag slippe op, dog er der op imod 2-300 år tilbage af kulressourcerne. Problemer med den fossile energi er, at den bidrager til en ødelæggelse af klimaet på jorden gennem det kolossale CO2 udslip, siger Bent Hindrup Andersen.

Netavisen 22. maj 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne