Dansk venstrefløj skraber bunden

Går til antimuslimsk og racistisk demonstration med Venstres Ungdom og DFU

Dokumentation: En debat især på www.modkraft.dk

Kommunistisk Politik 11, 2004

Den 9. maj nåede dansk venstrefløj et historisk lavpunkt: Enhedslisten, SF og deres respektive ungdomsforbund SUF og SFU demonstrerede sammen med Venstres Ungdom, Dansk Folkeparti og Giordano Bruno-logen med Karen Jespersen samt USA-agenterne fra ‘Irans Arbejderkommunistiske Parti’ mod den muslimske organisation Hizb ut-Tahrir. MF’eren Søren Søndergård og skoleborgmester Per Bregengård var i godt selskab – med tilhængere af den amerikansk-britisk-israelsk-danske krigskoalition, med zionister og kristne fundamentalister.

Blandt påskuddene derfor lød ‘demokrati’, ‘kamp mod fascisme’ og ‘kamp for kvindernes rettigheder’. Demonstrationen samlede under 100 deltagere – heraf ca. halvdelen fra ‘venstrefløjen’. De fleste medlemmer af de to partier/ungdomsorganisationer og de øvrige venstrekræfter holdt sig væk.

Demo’en i fuld udstrækning

Demonstrationen udløste en voldsom debat – ikke mindst på den venstreorienterede internetportal Modkraft. Derfra har vi sakset et beskedent udvalg af indlæggene. KP har fordansket en række indlæg fra Henrik Skrak, Sverige.

SUF og SFU har efterfølgende givet udtryk for deres ubehag ved at komme i dårligt selskab – uden at forstå, hvorfor de er havnet der.

Se Stop Terrorkrigens billedreportage
VU, liste Ø og andre gode kræfter siger Nej til Taleban i Danmark

Kommunistisk Politik/Redaktionen

VU tager initiativ til demonstration mod Hizb-ut-Tahrir

Af Claus Horsted, Landsformand for Venstres Ungdom

Demokrati og tolerance går hånd i hånd.

Til de politiske partier og tilsluttede ungdomspolitiske organisationer:

I den seneste tid har debatten om Hizb-ut-Tahrir bølget frem og tilbage i medierne. Med grundloven i hånden har flere af folketingets partier i de seneste dage været ude at kræve organisationen ulovliggjort.
Hizb-ut-Tahrirs demokrati- og kvindeopfattelse ligger milevidt fra hvordan i vi Danmark ser på disse ting. Venstres Ungdom mener ikke umiddelbart, at det vil være klogt at ulovliggøre organisationen. En ulovliggørelse vil straks gøre organisationen mere spændende og kan medføre øget opbakning og interesse.

Men det er til gengæld nødvendigt at vise Hizb-ut-Tahrir og omverdenen at vi i Danmark ikke sympatiserer med deres politik. Uanset om man mener at Hizb-ut-Tahrir skal ulovliggøres eller ej er der ikke tid til at vente på, at justitsministeriet igen gennemgår anklagerne mod organisationen.

Venstres Ungdom opfordrer derfor alle landets partier og ungdomspolitiske organisationer til at møde op foran Nørrebrohallen på søndag klokken 13.00.
VU har i forbindelse med afholdelse af et af Hizb-ut-Tahrirs stormøder taget initiativ til at der arrangeres en fredelig demonstration, der viser at der er bred modstand mod deres politik og holdninger.

Ingen politisk magt til religiøse fanatikere!
– Enhedslisten og SUF tilslutter sig demonstrationen mod Hizb-ut Tahrir

Af Enhedslisten, Modkraft 08.05.04

Enhedslisten og Socialistisk Ungdomsfront (SUF) vil demonstrere på søndag d. 9. Maj kl. 13 ved Nørrebrohallen i anledning af arrangementet, som Hizb-ut Tahrir vil afholde.

Enhedslisten og SUF mener, at alle skal behandles lige uanset hudfarve, køn, seksualitet og religion. Derfor vil vi markere vores modstand mod den højreekstremistiske islamistiske organisation Hizb-ut-Tahrir’s synspunkter.

VU og Enhedslisten i fælles reakltionært hylekor –
Skoleborgmester Bregengaard og VU’s landsformand
Klik og forstør

“Det er vigtigt at vise sin modstand mod en kvindeundertrykkende, udemokratisk og homofobisk organisation som Hizb-ut Tahrir. Vi er imod et forbud mod Hizb-ut Tahrir, ligesom vi ikke vil forbyde nazister. Organisationsfrihed er fundamentalt for et demokratisk samfund, og et forbud vil blot gavne Hizb-ut Tahrir. Til gengæld vil vi tage kampen op mod deres reaktionære menneskesyn gennem politisk aktivisme,” udtaler Søren Søndergaard (Ø).

Enhedslisten og SUF mener, at den diskriminerende politik, regeringen og Dansk Folkeparti fører mod etniske minoriteter, er benzin på islamiske fundamentalister som Hizb-ut Tahrir’s bål.

“Eksempelvis sidder der to formørkede folkekirkepræster, Søren Krarup og Jesper Langballe, i folketinget. De er erklærede modstandere af menneskerettighederne. Det samme gælder Hizb-ut Tahrir. Den fundamentalistiske højrefløj af etniske danskere og de fundamentalistiske muslimer går hånd i hånd, når det gælder sammenblanding af politik og religion,” siger Nikolaj B. Villumsen fra SUF.

“Enhedslisten og SUF går ind for religionsfrihed – man skal kunne dyrke sin religion i fred, men vi går imod, at religiøse fanatikere forsøger at påtvinge andre mennesker, hvordan de skal leve. Lige meget om de er kristne, jøder, hinduer eller muslimer,” fortsætter Søren Søndergaard (Ø)

Reaktionær demonstration: Boykot den!
Af Antiimperialist, Modkraft 08.05.04

Enhedslisten og SUF har meddelt, at man tilslutter sig en demonstration mod den muslimske organisation Hizb-ut Tahrir ved dennes møde i Nørrebrohallen søndag den 9. maj i Nørrebrohallen .

Mens Enhedslisten ikke som parti så sig i stand til at deltage i hastedemonstrationerne i anledning af massakren i Falluja ved den amerikanske ambassade den 13. april eller foran udenrigsministeriet den 29. april ved Colin Powells besøg (det sendte dog talere ved begge lejligheder), kan Enhedslisten og ungdomsforbundet SUF godt finde ud af at stable en hastedemo på benene mod krigsmodstanderne i Hizb-ut Tahrir.

Det er fantastisk – og til stor glæde for Bertel Haarder og Dansk Folkeparti.

Enhedslisten og SUF er med til at understøtte den RACISTISE ANTIMUSLIMSKE HETZ, som borgerskabet bedriver som afledning for DERES EGEN FORBRYDERISKE KRIG MOD IRAK OG ANDRE FORBRYDELSER.

Hvorfor ikke hastedemonstrere mod USA’s/UK’s barbariske og racistiske tortur i Irak – mod alle modstandere af besættelsesmagten, muslimer og fundamentalistiske muslimer indbefattet?
Hvorfor ikke protestere mod danske soldaters nedskydning af ubevæbnede irakere NU?

Denne demonstration er et skammeligt lavpunkt for folk, der kalder sig venstrefløj: at hyle med i de sorte præsters og Haarders sorte kor.
Den er reaktionær.
Boykot den.

Uhellig alliance mellem krigstilhængerne i Venstres Ungdom og SF/Enhedslisten

Kommentar, KP/Netavisen 9. maj 2004

Krigstilhængerne i Venstres Ungdom har indkaldt til en demonstration mod den muslimske organisation Hizb-ut Tahrir, der søndag holder møde i Nørrebrohallen.

Det sker samtidig med, at danske besættelsestropper i Irak har været involveret i træfninger med irakiske modstandsfolk. Den væbnede irakiske modstand har nu bredt sig også til Sydirak og de områder, som står under britisk kommando (og som de danske tropper er underlagt). Hibz ut-Tahrir har for nylig arrangeret en større demonstration i København mod USA’s og krigskoalitionens ulovlige krig og besættelse af Irak, mod besættelsen af Palæstina og imod ‘korstoget’ mod muslimerne.

Dette har fået hetzen mod organisationen til at blusse op igen, efter at statsadvokaten tidligere på året havde afvist, at der var grundlag for at forbyde organisationen.

Venstres Ungdom begrunder hyklerisk demonstrationen med: ‘Hizb-ut-Tahrirs demokrati- og kvindeopfattelse ligger milevidt fra hvordan i vi Danmark ser på disse ting.’
Hvorfor demonstrerer Venstres Ungdom ikke mod den kristne fundamentalisme i f.eks. Dansk Folkeparti?
Det ved alle hvorfor. Dansk Folkeparti fører krig mod muslimerne i Irak, og partiet er en afgørende del af regeringsflertallet.
Hvorfor demonstrerer Venstres Ungdom aldrig mod nazi?
Venstres Ungdom støtter den kolonikrig, som er udløst af den nykonservative Bush-administration, baseret på aggressiv kristen og jødisk fundamentalisme (zionisme).

Der har i denne sag udviklet sig en uhellig alliance mellem krigstilhængere og krigsmodstandere. SF, Enhedslisten og deres ungdomsorganisationer har tilsluttet sig VU’s krigeriske demonstration med dens fundamentalistiske og racistiske over- og undertoner.

Det er principielt fejlagtigt, dybt skadeligt og kompromitterende for hele den danske venstrefløj og den danske krigsmodstand.
Det er knæfald for reaktionen og højrefløjen.

Gennemråddent

Af Henrik Skrak (Sverige), Modkraft 09.05.04

Noget er tydeligvis gennemråddent i Danmark. Folkeretten giver ret til at lave væbnet modstand mod okkupanter. Nu uddefineres modstanden tydeligvis af HELE det danske venstre som fascistisk. Så ilde er det ikke her i Sverige, hvor både Venstrepartiets ungdomsforbund (Socialistisk Folkepartis søsterorganisation?), KPML(r) samt trotskisterne giver støtte til den væbnede modstand, UANSET HVEM som gennemfører den.

Om nu det danske venstre er for okkupation (og tortur), hvorfor så ikke sige det åbent. I stedet synes dette venstre at sige: “Jovist er vi mod okkupationen og for modstanden, men modstanden må føres af dem, som vi anser for politisk korrekte, og det er ingen …” Hykleri kaldes dette. Iblandt er det trods alt skønt at være svensk.

(Justeret fra øst-skandinavisk til syd-skandinavisk af KP)

Lige en rettelse, Henrik
Af Michael Jensen, Modkraft 09.05.04

Kære Henrik Skrak.

Det er ikke helt rigtigt det, du siger om “hele den danske venstrefløj”. Men du er rigtigt inde på, at det står meget skidt til med hensyn til den danske venstrefløj og støtte til modstanden i Irak. Der skyldes flere ting, som ikke er formålet med dette indlæg.

Jeg vil blot sige, at mit eget parti, Arbejderpartiet Kommunisterne (APK), konsekvent har støttet det irakiske folks modstandskamp lige fra starten. Vi var imod krigen, og vi er nu imod besættelsen og for modstanden. Det, der foregik i dag ved den racistiske demo imod det islamiske Hizb-ut Tahrir, var et heppekor for Foghs krigsforbryderregering – uanset hvad de demonstrerende selv mener.

Det var enorm afledning fra krigen i Irak; krigsmedierne var alle på plads. Det var godt stof for en skandaleramt regering i DK. Det var en populistisk venstrefløj med Enhedslisten i spidsen, der kører med på racisternes spil. USA (og DK) myrder og torturerer løs i Irak og Afghanistan, mens Danmarks parlamentariske venstrefløj, den såkaldte opposition, hetzer mod ikke bare Hizb-ut Tahrir, men mod muslimer og islam generelt. Enhedslisten side om side med Dansk Folkeparti, et kristen-fundamentalistisk, racistisk parti. Det er skændigt og flovt og et foreløbigt lavpunkt.

Dette ideologiske forfald på venstrefløjen skyldes primært, at der langt ind på venstrefløjen i DK hersker den opfattelse, at imperialismen IKKE er hovedfjenden (imperialismen er væk som begreb), at venstrefløjen blot skal kæmpe for “demokrati og menneskerettigheder”, som er tågede propagandabegreber, som imperialismen bruger til egne formål (se ikke mindst Irak).

Venstrefløjen skal kæmpe for flertallets interesser, for arbejderklassen og den arbejdende befolkning og ikke mindst for disse samfundsgruppers politiske magt. Kald det socialisme, for pokker! Den skal sige åbent, at den vil af med det borgerlige demokrati og oprette et socialistisk demokrati, hvor samfundet indrettes IKKE efter arbejdsgivernes interesser, men efter arbejdernes.

Hele statens klassekarakter, som Marx og ikke mindst Lenin slog fast, har store dele af den danske venstrefløj kastet i skraldespanden. “Demokrati” er nu klasseløst for denne forvirrede venstrefløj. Sådanne opfattelser strider imod al marxisme og underbygger ideologisk det rådne kapitalistiske demokrati, som Hizb ut-Tahrir korrekt angriber, men ud fra deres egen dybest set reaktionære vinkel. HT’s kritik af det borgerlige demokrati som hykleri, som krigsforbrydelser overalt, senest i Irak, rammer jo plet, fordi den er korrekt.

Det, som de vil sætte i stedet, er derimod uacceptabelt, reaktionært, for kommunister og venstrefløj. Men det må aldrig få os til at agere cheerleaders for det rådne borgerlige demokrati og en krigsforbryderregering som den danske, en regering af løgnere og krigsmagere. Deltagerne i demoen i dag var marionetter i imperialismens og den vestlige reaktions teater.

Der deltog omkring 800 i Hizb-ut Tahrirs møde i Nørrebrohallen, som den lille demonstration udenfor vendte sig imod
Her læser den danske konvertit Musa Kronholt en bøn

Se interview med Musa Kronholt
Sahafa – den muslimske netavis

Foto: Kommunistisk Politik

Religion er opium for folket

Af Ali Al Qeheay, Modkraft 09.05.04

Der blev råbt ‘ned med Sharon’ til vores demonstration.
Folk, der er bange for at demonstrere sammen med anderledes tænkende, er jo i princippet også fascister.
‘Frihed, Lighed og Broderskab’ er da idealer, vi har til fælles med VU, i modsætning til islamisterne.

Re: Religion er opium for folket
Af Henrik Skrak (Sverige), Modkraft 09.05.04

I mener altså i fuld alvor, at det, som truer demokratiet i dag (i Danmark!), er islamistisk fundamentalisme! I demonstrerer mod dem i jeres land, som står længst nede på samfundsstigen. Som ikke har nogen magt. Som til og med ikke har ret til at gifte sig i jeres land. I hyler op om Marx og Lenin og Luxemburg. Men ifølge Marx er ideologi falsk bevidsthed. Det gælder al ideologi. Selv den, som kalder sig venstreorienteret.

Er det så kunstigt, at muslimerne i jeres land holder fast ved deres ideologi, deres variant af den falske bevidsthed, når vesten i 500 år har udøvet sin undertrykkelse i humanismens navn, i fremskridtets navn, i frihandlens navn, i socialismens navn, i liberalismens navn, i feminismens navn og så videre. Jeg er socialist, eftersom jeg anser det for den mest rationelle ideologi, men man må være på vagt, se efter under etiketterne, se de virkelige modsætninger.

Hvad jeg kan se, er, at indvandrede, magtesløse, underprivilegerede muslimer demonstrerer i Allahs navn mod USA’s (og Danmarks) fuldstændigt retsløse okkupation af Irak. Danske imperialister og racister moddemonstrerer. Deres racisme klæder de i vakre klæder: antifascisme, feminisme etc.

I Sverige ville end ikke det liberale ungdomsforbund kunne anordne en sådan demonstration. Og at venstreorienteret ungdom skulle tilslutte sig, trodser til og med den sygeste fantasi. I 50’erne analyserede Frantz Fanon det franske venstres manglende evne til at tage stilling for Algeriets befrielse. Alt går tydeligvis igen. Vi må begynde om fra begyndelsen.
Findes Fanons “Jordens fordømte” ikke på dansk?

(Justeret fra øst-skandinavisk til syd-skandinavisk af KP)


Selvkritik fra EHL, SUF og SFU udbedes!

Af Antiimperialist, Modkraft 10.05.04

Enhedslisten, SUF og SFU sluttede sig sammen med krigspartiet VU og islamofoberne i Dansk Folkepartis Ungdom og Giordano Bruno-selskabet i en fysisk beskeden protest mod Hizb ut-Tahrirs møde i Nørrebrohallen søndag.
Dermed har man kompromitteret HELE VENSTREFLØJENs antikrigspolitik og modstand mod besættelsen af Irak og Afghanistan og venstrefløjens antiracistiske kamp – ikke mindst over for indvandrere af alle politiske og religiøse afskygninger.

De tre organisationer bør offentligt og utvetydigt lave selvkritik for denne politiske kæmpefadæse, som de opfordrede hele venstrefløjen til at begå – heldigvis uden at opfordringen blev fulgt. Langt de fleste på den københavnske venstrefløj boykottede den reaktionære demonstration.
En officiel selvkritik kan begrænse den skade, der er sket.

Oplægsholderne i panelet i Nørrebrohallen

Re: Selvkritik fra EHL, SUF og SFU udbedes!

Af Kasper Bjering Jensen, medlem af SFU’s landsledelse, (men jeg skriver i øvrigt på egne vegne). Modkraft 10.05.04 (forkortet)

Hej Antiimperialist,

Hizb Ut-Tahrir (HUT) er ikke – og bliver ikke – nogen potentiel allieret for socialister. Tværtimod repræsenterer foreningen med sit demokrati- og menneskesyn en reaktionær verdensopfattelse, der grænser til hvad man i et traditionelt borgerligt demokrati ville betegne som “fascisme”. Socialister er i hele deres grundlag internationalistiske demokrater. Vi har derfor på intet tidspunkt behov for at stå allieret med kræfter, der vil erklæret anti-demokrati, noget som helst sted i verden. Tværtimod vil vi bekæmpe den slags.

Når vi i dagligdagen har den konsekvente kamp mod nazisme og fascisme som en af vores vigtigste prioriteter, skyldes det, at disse grupper udgør en regulær trussel mod vores liv og helbred. Jeg har ingen tiltro til, at HUT skulle have andre hensigter med socialister end at sende dem fluks i “helvede”.

Hvis du eller andre kan komme med overbevisende argumenter for, at HUT ikke udgør en trussel på lige fod med nazisterne, så vil jeg da gerne lade mig overbevise. Men jeg tvivler meget stærkt. Så mit udgangspunkt vil være, at HUT er et fænomen i vores samfund, som vi som socialister må bekæmpe.

Er vi enige om dette, rejser der sig naturligvis en vigtig diskussion om, HVORDAN vi gør dette. Jeg vil klart medgive, at der var uheldige ting omkring demonstrationen søndag, som venstrefløjen må forholde sig til.

Først og fremmest er det vores opgave at sikre, at det store flertal af fornuftige moderate muslimer føler sig velkommen på vores side. Derfor må alle principielle antiislamister udelukkes fra bevægelsen. Alle demonstrationer må foregå på et grundlag, som klart udelukker Dansk Folkeparti og Morten Kampflyver. De har intet at gøre i denne bevægelse. Bevægelsen må altså slå klart og entydigt fast, at dens virke først og fremmest skal SIKRE det store flertal af ordentlige og anstændige muslimer en varm og hjertelig plads i det danske samfund.

Din komplet unyttige sammensmeltning af krigsmodstanden og HUT-moddemonstrationen er grundlæggende forkert. Ingen (semi)fascistisk bevægelse har plads i vores krigsmodstand. Vi inviterer sgu heller ikke Jonni og DNSB, blot fordi de også er modstandere af krigen og støtter et frit Palæstina. Hvis de kom til en af vores antikrigsdemonstrationer, ville det være en vigtigere prioritet at få dem ud af demonstrationen, end at agere “enhed” med dem.

At opbygge en bred folkelig front mod fascismen – hvad enten den er nazistisk eller HUT-fundamentalistisk – må være et vigtigt mål for venstrefløjen i Danmark. Venstrefløjens aktive tilstedeværelse i denne bevægelse vil være helt nødvendig, hvis det skal sikres, at den for det første overhovedet får rod i folk uden partitilknytning, og for det andet at sikre, at den får en klar ikke-antimuslimsk dagsorden og profil (herunder at den rummer det ultimative flertal af moderate muslimer).

Derfor har venstrefløjen alt mulig grund til at være aktive i denne sammenhæng – men naturligvis skal vi hele tiden løbende overveje, hvilke initiativer der fremmer og svækker vores dagsorden. Og Morten Messerschmidts pludselige opdukken – jeg skal hilse og sige, at VI ikke inviterede ham – kræver naturligvis en klar evaluering (eller selvkritik, om du vil).

Re: Lige en rettelse, Henrik

Af Rasmus EN, SUF, Modkraft 10.05.04 (forkortet) – Svar til Michael Jensen

Sandheden er jo, at den praksis, APK udfører, på ingen måde modsvarer de objektive situationer, klassekampen befinder sig i. Hovedfjenden er ikke noget absolut begreb. Vi vil vælte det kapitalistiske system, og det er vores opgave. Hvordan denne opgave løses, afhænger fuldstændig af den konkrete situation, vi står i. APK’s propaganda og ide-sandheder forholder sig ikke til, at vi stadig arbejder mod 30-40 års nederlag og tab af tillid til socialismen som troværdigt alternativ til det klassesamfund, vi lever i. Et nederlag, som jeres Moskva-slikkeri har en stor del af ‘æren’ for.

Kampen for socialisme er grundlæggende en kamp for demokrati og menneskers ret til at bestemme over eget liv. Hvis tilliden til socialisme skal genvindes, så må tilliden til, at vi altid kæmper for demokrati, også genvindes og konstant understreges. At dette er blevet gjort sammen med VU, synes jeg er problematisk. Men så er den heller ikke længere.

Vi står kort og godt i en situation i klassekampen, som stadig handler om omgruppering og genopbygning af vores organisationer. Enhedslisten kan ses som et udtryk for dette. Projektet Kommunistisk Samling kan ses som en del af samme udvikling, som foregår overalt i Europa og store dele af resten af verden. At I er blevet udkrystalliseret og forhåbentlig forsvinder, er også ganske naturligt. Men heldigvis tager I hverken Marx, Engels, Lenin, Luxemburg eller nogen andre fornuftige teoretikere og praktikere med jer.

Vi står ikke i en før-revolutionær situation lige nu. Og hvis vi gjorde, er jeg bange for, at vi ikke ville kunne udnytte den. Og jeg er også bange for at blive slået ihjel af psykopater, der mener, at jeg udgør en større fare for revolutionen end dem, der i kamp for deres fortsatte besiddelse af produktionsmidlerne hæver deres våben i mod mig og mine kollegaer. (…)

Kritikken af SUF’s deltagelse i demoen kan forsvares af en enkelt grund. At det ikke er blevet tydeliggjort, hvilket hykleri de borgerlige deltagere gør sig skyld i. At demonstrere mod Hizb-Uth-Tahrir og deres fascistiske karakter kan der absolut intet udsættes på. Kun hvis man selv i sidste instans gør sig skyldig i de samme totalitære og idealistiske/religiøse træk.

At bevise sit demokratiske sindelag

Af Henrik Skrak (Sverige), Modkraft 13.05.04 (forkortet)

Den demonstration, som I agerede moddemonstration mod, demonstrerede mod USA’s okkupation af Irak. De demonstrerede ikke mod demokrati eller mod bøsser eller mod kvinder. Jeg drager den enkle slutning, at hvis I definerer dem som “nazister”, da må I også definere den væbnede modstand i Irak som “nazistisk”, eftersom det meste af denne vold sker i islams navn.

Der findes meget, som er forkert her i verden. Mange politiske bevægelser, man kan have indvendinger mod. Der findes mange uretfærdigheder. Man kan ikke opregne dem alle.

Men den 9. maj vælger hele det danske venstre foruden APK at demonstrere mod et lidet islamistiskt parti, når dette demonstrerer mod USA. Og dette under den pågående (danske!) okkupation af Irak! Og sammen med udtalte danske okkupationsfortalere og racister! Men har I da ingen som helst sans for politiske proportioner! Hvad I selv mente at demonstrere mod eller for er en sag. Hvordan I opfattes er en helt anden. (Hvis I nu har begrebet nogen ting af Marx, så er det ikke dialektikken i alt fald).

Tror I, at I igennem denne opførsel vinder unge muslimske indvandrere eller støder dem bort? Tror I, at når I minsandten råbte “Ned med Sharon!” skaffede jer et venstre-alibi, da I stod der sammen med Morten Messerschmidt og Giordano Bruno-selskabet?

Selv troede jeg indtil for nylig, at jeg stod på Enhedslistens side. Jeg tilhører jo den del af det svenske venstre, som ikke var Moskva-tro. Men vennerne skal man åbenbart kende i nøden, og APK er tydeligvis de eneste, som ikke er smittet af den stærke danske racisme.

Hvis I har udtalt jer for den væbnede modstand i Irak, UANSET HVEM SOM UDFØRER DEN, er det bra. Men jeg har ikke set noget sådant. I stedet har jeg delagtiggjort mig i Rasmus EN’s svar til Michael Jensen.
Der opstiller Rasmus den danske venstrefløjs hovedopgave i dag som at bevise sit demokratiske sindelag. Så skal det danske venstre organiseret i Enhedslisten gå i flagellant-tog gennem Danmark, piske sig selv og bede om forladelse, thi det er det, som gælder i Europa. Og Rasmus skal som en lille hund jage pinden “demokrati” og krybende og logrende med halen overlevere den til Venstre. Men Venstre vil naturligvis bare fortsætte med at kaste pinden om og om igen. Iblandt vil Venstre råbe: “Bid muslimen!” Og så gør Rasmus dette, for han er jo så demokratisk og så europæisk.

Hvad skal der blive af Rasmus? Jo, han skal gøre karriere. Han skal være fæhund. Han skal samle de danske får sammen, som skal af sted til fremmede lande for at dø for demokratiet. Men da, om ti år eller så, kalder han sig nok ikke længere socialist. Kanske sidder han da en gang imellem og hygger sig i glade hundes lav og beretter om sin vilde hvalpetid.

Søren Kirkegaard beretter, at han en gang var ude og gå, da han fik øje på et skilt: “Her rulles tøj” (sv. manglas). Søren hentede sine klæder, som behøvede en rulning, og gik ind under skiltet. Men bare for at opdage, at det var en forretning, som solgte skilte.

En gang var jeg ude på nettet og fik øje på en side, som hed “Modkraft”. Men der var ingen “modkraft”. Der var medløberi. Der skiltedes med Marx og med Lenin og med Luxemburg. Men sjældent har jeg vel set dem så platte. De var transparente. Man kunde se igennem dem. Ja, sandelig. Her manglas! (manglas kan også betyde plattes eller klunses, red.).

(Justeret fra øst-skandinavisk til syd-skandinavisk af KP)

Forkert

Af Kasper Bjering-Jensen, SFU, Modkraft 13.05.04

Hej Henrik

Det er forkert. Vi moddemonstrerede ikke imod en demonstration mod USA. Vi moddemonstrerede mod et propagandamøde, hvor 500-1.000 religiøse fanatikere mødtes og råbte “Gud er stor” og visualiserede deres dybe sexisme ved bl.a. at fysisk adskille mænd og kvinder under mødet.

Mødet var i øvrigt i tema om netop HUT’s forhold til demokrati.
Vi demonstrerede altså mod fascistiske (eller feudalistiske om man vil) ideers udspredelse i Danmark.

For gammel og for svensk

Af Henrik Skrak (Sverige), Modkraft 13.05.04

Hej Kasper!
Nok demonstrerede Hizb ut-Tahrir mod USA. Men det er faktisk ikke det, som er det vigtigste. Lad os sige, at du har ret: Hovedformålet med Hizb ut-Tahrirs demonstration var at demonstrere for Allah og for adskillelse mellem kønnene. Jeg forstår alligevel ikke, hvordan Enhedslisten kan deltage i en sådan demonstration sammen med blandt andre Morten Messerschmidt og Giordano Bruno-selskabet (hvis medlem Henrik Gade Jensen offentligt har udtrykt sympatier for nazismen).

Hvad er du mest ræd for, Kasper? At sådanne som Morten Messerschmidt og Henrik Gade Jensen skal få øget magt i Danmark, eller at Hizb ut-Tahrir skal få øget magt i Danmark? Eller lad mig udtrykke spørgsmålet anderledes: Hvad er den største risiko, at Dansk Folkeparti kommer til magten, eller at de fleste danskere konverterer til islam og fører Hizb ut-Tahrir til magten? Du behøver ikke at svare. Du har allerede svaret gennem din opførsel.

Og selv om ikke de udtalte danske racister (bare de u-udtalte) havde deltaget i moddemonstrationen, havde den alligevel været politisk reaktionær, eftersom den – uanset hvad Enhedslisten tror – slår nedad og skifter fokus fra det virkeligt brændende spørgsmål i dag: USA’s (og Danmarks!) aggressive udenrigspolitik.

Enhedslisten kunne tydeligvis ikke demonstrere den 13. april udenfor den amerikanske ambassade mod USA’s angreb på Falluja . Enhedslisten kunne tydeligvis ikke demonstrere den 29. april udenfor danske udenrigsministeriet mod Colin Powells besøg. Enhedslisten kunne tydeligvis ikke demonstrere mod den systematiske tortur på irakiske krigsfanger, ikke engang efter at dette nu er afsløret fotografisk. Men mod Hizb ut-Tahrir kunne man minsandten demonstrere. Dit største problem, Kasper, afslører du selv: Det er din idealisme. Du skriver, at du vil demonstrere mod idéer, når du i stedet burde lægge kraften på at demonstrere mod højst materielle foreteelser såsom den væbnede imperialisme, hvilke idéer den end forsvarer sig med.

Lad mig afslutte med en historisk parallel. I 30’erne i Norge var den såkaldte kulturradikalisme udbredt i den norske middelklasse. Den radikale middelklasse sloges for retten til at bespotte Gud, og de sloges dermed mod fattige fiskere, bønder og andet småkårsfolk. Men tænk, så radikale de var! De sloges mod idéerne! Og et, to, tre sad Quisling ved magten. Sådan kan det gå.

Det her må være mit sidste indlæg. Jeg er nok aldeles for gammel og for svensk til at være her. Men selv om alle fornuftige danskere er marginaliserede i Danmark, så skal i alt fald folk i Sverige få det at vide. I næste uges Flamman kan I læse om jeres elendighed, hvis I har lyst, hvilket jeg stærkt betvivler.

(Justeret fra øst-skandinavisk til syd-skandinavisk af KP)

Se også Henrik Skraks kommentar i Flamman (27.05.04)
Antiimperialister eller antiislamister?

Netavisen 27. maj 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne