Venstre og torturen: Skandaler til højre og venstre

Kommentar
Af Klaus Riis
Kommunistisk Politik 11, 2004

Den nu så stærkt kritiserede oberstløjtnant Poul Dahl er en god venstremand – og ikke bare almindelig venstremand: Han er formand for Venstres forsvars- og sikkerhedsudvalg i Viborg Amt og medlem af Venstres landsdækkende forsvars- og sikkerhedspolitiske udvalg, der rådgiver blandt andre forsvarsministeren, partifællen Søren Gade.

Den uheldige oberstløjtnant, der blev forflyttet efter sit torturforsvar på TV, står i dag som syndebuk – men i realiteten gentog han blot, hvad Venstres tdl. formand Uffe Ellemann-Jensen sagde i Information for nogle måneder siden, da han erklærede, at terrorkrigen krævede brud på retsprincipper:

– I dag er vi nødt til i en periode at gå på kompromis med disse værdier for at kunne forsvare dem. I givne situationer må vi bryde nogle af de regler, vi ellers værner om.
– Der er tilfælde, hvor vi må have forståelse for, at der er behov for at indsamle oplysninger fra en mistænkt terrorist på en anden måde end i byretten, hvor en dygtig forsvarsadvokat hurtigt kan sikre en løsladelse.

Der er ingen grund til at antage, at den nuværende partiformand og statsminister Anders Fogh Rasmussen skulle være uenig med sin forgænger. Han har i al fald på intet tidspunkt taget afstand fra Uffe Ellemanns torturanbefaling.

Tværtimod: Ifølge generalsekretær Jørgen Poulsen, Dansk Røde Kors, modtog organisationen den 7. januar 2003 et brev fra Anders Fogh, hvori manden på regeringens vegne fastslår, at Genèvekonventionen ikke fuldt ud kan bruges, når det gælder kampen mod ‘den internationale terrorisme’.
Venstres forsvarsordfører Ulrik Kragh bekræfter, at det stadig er regeringens holdning.

Statsministeren har – ligesom det danske militær – haft travlt med at dække over krigskoalitionens forbrydelser i Irak, Afghanistan, Guantanamo … – og over Israels krigsforbrydelser mod palæstinenserne.
Den 4. maj i år fortalte han folketinget, at regeringen intet kendte til tortur i Irak. Det var løgn. Dagen efter måtte han i folketinget indrømme, at både udenrigsministeriet og forsvarsministeriet havde modtaget Amnesty Internationals rapporter om tortur i Irak allerede i september 2003. Amnesty havde nemlig valgt at offentliggøre rapporter og breve med opfordringer til den danske regering om at undersøge torturanklagerne.

Ofringen af Dahl er af samme karakter som de amerikanske ‘retssager’ mod de soldater, der udførte den barbariske tortur i Abu Graib-fængslet: Der sparkes nedad for at frikende den ansvarlige top. Det var Rumsfeld og Bush, der godkendte torturmetoderne, som de ‘ansatte på gulvet’ blev instrueret i af efterretningsofficerer fra CIA.
Fogh er selvfølgelig kriminelt uvidende – og uskyldig, i hvad som helst. Og Venstre og regeringen fordømmer tortur. Det er klart!

‘Kriminel uvidenhed’ kan oppositionen i folketinget derimod ikke beskyldes for. Den ved at USA’s krig mod Afghanistan og dets såkaldte ‘krig mod terror’ krænker international ret og føres i strid med alle konventioner. Den ved at Irak-krigen og besættelsen fra første færd var en aggressionskrig, en kolonikrig om olie og magt, i strid med folkeretten. En krigsforbrydelse, en forbrydelse mod menneskeheden, fra først til sidst.

Alligevel støtter Socialdemokraterne og De radikale krigen mod terror og besættelsen af Afghanistan. Alligevel vil dette ‘regeringsalternativ’ stemme for at forlænge de danske troppers ulovlige deltagelse i besættelsen af Irak med et halvt år – i stedet for at kræve dem hjem med det samme og at krigskoalitionen trækker sig ud.
Det er ikke uvidenhed. Det er kriminelt hykleri og kriminel kynisme.

Meningsmålinger viser, at selv om den danske krigsmodstand er udbredt, så er danskerne det land i Europa, hvor støtten til besættelsen af Irak er størst. I de øvrige lande er der et massivt flertal imod den.
Forklaringen på den danske misere er især denne cocktail af (kriminel) uvidenhed, hykleri og kynisme.

Med de fortsatte afsløringer af krigskoalitionens forbrydelser står Foghs krigsforbryderregering så svagt og sårbart som ingensinde før. Åben for at kunne væltes i et stormløb fra antikrigsbevægelsen og andre progressive kræfter. Derfor leder den desperat efter afledninger. Og den kan altid trække muslimer op af hatten. Nu hedder afledningsmanøvren Hizb ut-Tahrir.

Venstres Ungdom kalder til demonstration mod ‘fundamentalisme’. Og de to partier i folketinget, der har været imod Irak-krigen og vil have de danske tropper hjem, SF og Enhedslisten er med! Venstres Ungdom, Dansk Folkeparti, socialdemokraten Karen Jespersen og liste Ø, SUF og SFU hylede i kor foran Nørrebrohallen imod den fundamentalistiske muslimske trussel.

SFs og Enhedslistens dumhed grænser til forbrydelse. Og dumheden har navn: Den kaldes opportunistisk reformisme.

Se også
Dansk militarisme:
Poul Dahl – officer, torturpropagandist

Netavisen 17.05.2004

Torturkældrene under slottet
Af Arne Herløv Petersen

Netavisen 19. maj 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne