EU-direktiv om serviceydelser undergraver overenskomster

Hensigten med direktivet er, at store EU-firmaer, som arbejder på tværs af grænserne, skal have det så nemt som muligt, udtaler Jan Høgfeldt fra Folkebevægelsen mod EU

Et forslag til nyt EU-direktiv om serviceydelser vækker bekymring i fagbevægelsen i flere EU-lande. Forslaget giver en leverandør af serviceydelser mulighed for udelukkende at skulle følge reglerne i sit hjemland – selvom serviceydelserne udføres i andre EU-lande. Leverandøren kan placere sit hovedkvarter i det EU-land, der har de mest belejlige vilkår for virksomheden.

I fagbevægelsens nyhedsbrev Ugebrevet A4 vurderer en tysk arbejdsmarkedsekspert, at direktivet vil gøre det umuligt at opretholde det danske aftalesystem, og LO’s næstformand Tine Aurvig Huggenberger betegner det som “komplet undergravende for de danske lønmodtagere”.

– Det er ikke noget, vi vil gå til valg på. Der vil også gå nogen tid, inden der skal træffes en endelig beslutning, har Henrik Dam Kristensen, socialdemokratisk kandidat til EU-parlamentet, udtalt til Euobserver.dk.

– Jeg forstår godt, at Henrik Dam Kristensen ikke vil gå til valg på det her. – for det er der vist ikke mange stemmer i, selvom direktivforslaget er et led i gennemførelsen af socialdemokraternes højt besungne Lissabon-strategi, udtaler Jan Høgfeldt, der er kandidat til EU-parlamenentet for Folkebevægelsen mod EU og desuden tillidsmand i Dansk Jernbaneforbund

– Det er klart, at det bliver undergravende overfor vores overenskomster, hvis der pludselig skal arbejdes efter for eksempel lettiske regler her i landet. Hensigten med direktivet er jo, at de store EU-firmaer, som arbejder på tværs af grænserne, skal have det så nemt som muligt. I stedet for at sætte sig ind i en fandens masse nationale regler skal de kunne vælge den laveste fællesnævner.
– Og jeg er desværre ikke i tvivl om, at der nok vil være nogen at de store virksomheder, der vil se en fordel i at flage ud. Jeg frygter de arbejdsvilkår, vi vil blive budt på sigt, siger Jan Høgfeldt.

Se også
EU’s østudvidelse – en udfordring
Netavisen 05.05.04

Netavisen 5. maj 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne