De danske tropper skal ud af Irak – ikke forstærkes

Statsminister Anders Fogh erklærede onsdag aften i TV, at han ønsker at ‘forstærke den danske indsats’ i Irak. Et sådant løfte vil blive afgivet til Colin Powell under hans besøg i Danmark i dag. Besøget mødes med protester fra fredsbevægelsen.

For øjeblikket har de danske styrker et (ulovligt) mandat fra folketinget til at være i Irak frem til første juli. I stedet for at trække de danske tropper hjem nu, planlægger regeringen sammen med USA at udvide den danske militære rolle i Irak.

Mens lande som Spanien og Norge trækker deres tropper ud af Irak på grund af den voldsomme folkelige modstand mod besættelsen, viderefører den danske regering den politik, der har gjort Danmark til en af USA’s nærmeste krigspartnere.

USA og besættelsesmagten er i store vanskeligheder i Irak på grund af den folkelige modstand, der går på tværs af politiske og religiøse skel. Derfor ønsker USA at internationalisere konflikten ved at give FN en større rolle. Colin Powell og Per Stig Møller brygger en plan sammen om at udvide antallet af lande, som deltager i besættelsen i kraft af en FN-resolution, som også skulle ‘legitimere’ en ny irakisk overgangsregering efter 30. juni.

– Fogh gør lakajtjeneste for USA, siger Dorte Grenaa, formand for Arbejderpartiet Kommunisterne og med i koordinationsgruppen i antikrigskoalition Nej til krig.
– Vi fordømmer den danske regerings deltagelse i det amerikanske felttog for olie og herredømme – og kræver at Danmark følger Spaniens og Norges eksempel.

– Der er kun en løsning på Irak-spørgsmålet: at USA trækker sine tropper ud og besættelsen ophører – og at overlade ansvaret for Iraks fremtid til irakerne selv.

Dorte Grenaa opfordrer til at deltage i protesterne mod Colin Powells besøg.
(Se nærmere her)

Se også
Fogh og Møller vil øge Danmarks militære engagement
Netavisen 28.04.04

Netavisen 29. april 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne