OK 2004: Det skrøbelige JA

Faglig kommentar
Kommunistisk Politik 9, 2004

Kravene til dette års overenskomstfornyelse for 650.000 ansatte i størsteparten af den private sektor var klare. Arbejdspladserne havde efter fire lange års ventetid på forkant fastsat utvetydige solidariske krav: 110 kr. i timen som mindsteløn, 12 kr. mere på lærlingesatserne, 30 timers arbejdsuge for skifteholdsarbejdere og 35 timer for øvrige i en maksimal toårig overenskomstperiode!
Det burde være til at forstå!

Det blev til en levetid på tre år med krummer til lærlinge og mindstelønnen. Samtlige kan til gengæld se frem til yderligere fleksibilitet på den ugentlige arbejdstid og almindelig timeløn ved overarbejde i forbindelse konflikt.
Den solidariske platform blev vendt til et resultat, hvor de svageste blev svigtet, mens arbejdsgiverne og forbundstoppene igen blev tilgodeset.

98,8 pct. af arbejdsgiverne godkendte mæglingsskitsen. LO og forbundstoppene – på nær to forbund – jublede, da resultatet af urafstemningen forelå: Et spinkelt JA bestående af mindre end 140.000 ud af de berørte 650.000 var tilstrækkeligt til en vedtagelse. Mæglingsskitsen var blevet solgt på en aftale om barselsfond, der end ikke en gang appellerede til HK’erne, der blev betragtet som en afgørende tyngde på vægtskålen. Flertallet stemte klart JA; men stemmeprocenten i landets største forbund var historisk lav. Det ændrer ikke ved det faktum, at forbundenes massive propaganda lykkedes!

Medlemmerne i tre forbund stemte NEJ. I SiD trodsede medlemmer deres forbundsledelses anbefaling: 55,7 pct. stemte NEJ! Blik & Rørarbejderne stemte et overvældende NEJ igennem: 86 pct. vendte tommelfingeren nedad.. Nærings og nydelsesmiddelarbejderne udmærkede sig med næsten 80 pct. stemmedeltagelse, hvoraf 94,2 pct. stemte NEJ!
De mange medlemmer af de tre forbund har på grund af forligsmandslovens sammenkædningsregler fået trukket resultatet ned over hovedet de næste tre år.

Netop forligsmandsloven har i år udmærket sig ved at acceptere et JA-flertal, der i tilfælde af et tilsvarende NEJ-resultat var blevet erklæret ugyldigt på grund af den lave stemmedeltagelse, som kun var på 37 pct.

Da flertallet af medlemmerne i 1998 stemte mæglingsforslaget ned med 47 pct. stemmedeltagelse hånede LO og forbundstoppene arbejderne, som forkælede børn, der ikke kendte egne interesser. Resultatet førte til storkonflikt, der senere endte med gennemførelsen af den sjette ferieuge. Fagbevægelsens ledere erklærede: Aldrig mere et 1998.

Det har de arbejdet grundigt med de efterfølgende seks år, hvilket blandt andet har fået til konsekvens, at et NEJ-resultat heller ikke ville føre til konflikt. De har egenhændigt fået indført mulighed for genforhandling. Så meget for deres respekt for medlemmerne.

Der er allerede gået spekulation i den lave stemmedeltagelse. Fagbevægelsens ledere er bekymret. De mangler opbakning. Hans Jensen, formand for LO, forsøger at redde skindet ved at hævde, at stemmeresultatet er en opslutning om ledernes resultat. Han forklarer, at den lave deltagelse skyldes respekt og tryghed ved forhandlerne; men han ved bedre.

Der eksisterer kun et minimalt tillidsforhold på arbejdspladserne til LO og forbundstoppene. Til gengæld afspejler resultatet, at der i den grad mangler en alternativ opposition til arbejderaristokraterne i toppen af fagbevægelsen. OK 2004 har påtaget sig rollen at være den alternative kraft, der skulle rejse bevægelsen; men det gøres ikke ved at erklære sin opbakning til forhandlere, der på forhånd har solgt kravene til lavestbydende.

Ok 2004 har ikke formået at udfylde deres rolle, som opsamler af den regulære harme over løn og arbejdsforhold for ikke at nævne den voksende mistillid til fagbevægelsens top. Det faktum spiller også en rolle i forhold til den historisk lave stemmedeltagelse.

Der er med andre ord brug for kræfter nedefra, der tager udgangspunkt i udløsning af alle kræfter, hvilket også indebærer de af arbejdsmarkedet udstødte kræfter, der i dag nærmer sig en million arbejdere på overførselsindkomster i den erhvervsaktive alder.

I mellemtiden er det op til slagteriarbejdere, kassedamer og blikkenslagere med mange andre at skabe den front med de udstødte, der kan underminere det manipulerede JA.

Netavisen 20. april 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne