Bush og Blair: Beskidt plan for FN og Irak

Der er i den sidste uge foretaget nogle vigtige justeringer af den amerikanske krigspolitik.

Den irakiske opstand har for verden tydeliggjort, at amerikanerne og krigskoalitionen i Irak af det irakiske folk bliver opfattet og bekæmpet som det, den er: en besættelsesmagt, der under påskud af at ville ‘indføre demokrati’ i Irak (og hele Mellemøsten) fører en brutal terrorkrig mod den irakiske befolkning for at sikre udplyndringen af landets rige ressourcer.
Den palæstinensiske intifada har tilsvarende bragt Israel og dets amerikanske bagmand i vanskeligheder.

Irakiske militsfolk i Najaf, som venter på et amerikansk angreb i ‘jagten’ på Muqtada Al-sadr

Det store budskab fra Blairs møde med sin øverstbefalende i Washington var, at nu skal FN på banen for at redde krigskoalitionen ud af den irakiske sump.

Der har længe været lagt op til en internationalisering af krigen i Irak, og toppen i FN har i et stykke tid forberedt en ny plan, som skal få FN ind i en formelt styrende rolle i Irak.
FN’s specielle udsending i Irak, Lakhdar Brahimi, foreslår, at et forretningsministerium udpeget af FN skal overtage ledelsen af Irak, når den amerikanske administration ophører 30. juni – og ‘magten overdrages til irakerne’.

En ny FN-resolution med dette indhold kan give europæiske lande som Frankrig og Tyskland en rolle i genopbygningen af Irak. Og kan samtidig give et politisk alibi til Spaniens nye regering til at lade sine soldater forblive i Irak.
Bush og Blair udtrykte i Washington deres ‘støtte’ til denne beskidte plan, de selv har skruet sammen – og det danske regeringsekko vil lydigt klaske hælene sammen og begejstret tilslutte sig den.

Som på bestilling op til mødet mellem Bush og Blair offentliggjordes et nyt bånd, angiveligt fra Osama bin-Laden med et tilbud, der kun kunne afslås: Han tilbød ‘europæerne’, der trak sig ud af konflikterne i Mellemøsten, ‘våbenhvile’ – dvs. at han lovede, at der ikke ville forekomme flere attentater som i Madrid den 20. marts i disse lande.
Det blev selvfølgelig afvist, og de europæiske regeringer fik lejlighed til igen at erklære deres ubrydelige solidaritet med USA’s globale ‘krig mod terror’.


Israelske soldater i angreb i det besatte Palæstina

Samtidig mødtes Bush med slagteren Ariel Sharon og erklærede sin fulde støtte til Sharons ny plan for at indlemme mere palæstinensisk land i hans Storisrael. Bush støttede opretholdelsen af de ulovlige, FN-fordømte bosættelser på Vestbredden, samtidig med at han ensidigt annullerede de fordrevne palæstinenseres FN-garanterede ret til at vende tilbage.
Fra mødet mellem Bush og Blair blev der igen udtrykt fuld støtte til Sharons kriminelle politik.

Der er med andre ord kogt en ny beskidt intrige sammen imod irakerne, palæstinenserne og alle de arabiske og mellemøstlige folk.
FN skal endnu engang bruges som et redskab for imperialistmagternes beskidte krige – og hele denne intrige skal genskabe den svækkede imperialistiske alliance mellem USA og EU-landene.
Og dermed lægges der også op til at sikre Bush genvalg til november.

Alt tyder på, at denne plan vil kunne få opbakning fra det internationale socialdemokrati – og vil blive støttet også af den danske parlamentariske opposition af Socialdemokrater og Radikale. Også SF har tidligere givet udtryk for ønsket om at ‘få FN på banen i Irak’.

Det er en plan, som ikke vil kunne undgå at ødelægge den sidste autoritet og legitimitet, FN har tilbage i folkenes øjne.

Den irakiske modstand har på forhånd erklæret, at den ikke vil acceptere en besættelse, som foregår i FNs navn, og hvor FN bruges som et redskab af et stadig mere miskreditteret USA, der befinder sig i akutte militære og politiske vanskeligheder som aggressor i Irak.

Denne holdning kom f.eks. til udtryk ved hastedemonstrationen foran den amerikanske ambassade i København i tirsdags, da Sammi Jawad, formand for Komiteen for et frit Irak og medlem af Iraks Patriotiske Alliance (en koalition, som deltager i modstanden mod besættelsen) utvetydigt erklærede:

‘Vi, irakiske mænd og kvinder, er fastbesluttet på at drive den undertrykkende og udplyndrende besættelsesmagt ud af Irak, for at befri vores land fra USA og de andre olierøvere.
Derfor ønsker vi ikke, at FN overtager Irak. Vi vil aldrig acceptere, at FN sender lyseblå besættelsestropper til Irak for at redde USA og dets interesser i Irak. Besættelsestropper under FN-flag vil blive bekæmpet på nøjagtig samme måde, som det sker nu.

Vi irakere kender kun alt for godt FN. To millioner af mine landsmænd døde under denne såkaldte humanistiske organisations sanktioner fra 1990 til 2003. Som iraker opfatter jeg krav om overdragelsen af Irak til FN som en kæmpemæssig hån mod mit folk og mod alle de irakere, der døde som følge af FN’s folkedrab i Irak. For mig er FN intet andet end en amerikansk marionet. Det er en organisation, der dagligt bryder sine egne principper, der er nedfældet i FN’s charter.

Mit folks store håb ligger alene i den befrielseskamp, der nu foregår i Irak. Ud af den mørke tunnel med krige og besættelse skimter vi lys, en irakisk 4. maj – befrielsen. Og vores kamp har ikke alene betydning for os, men for hele verden.’

Se
Det irakiske folk har rejst sig for at befri Irak
Af Sammi Jawad

Netavisen 16. april 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne