Indrejserestriktioner hindrer nødhjælp

Åbent brev til Folketingets medlemmer

Af Palæstina Fredsvagter
12. april 2004

De af Israel i januar 2004 gennemførte indrejserestriktioner for de besatte områder har nu fået den konsekvens, at FN’s flygtningeprogram UNRWA under ledelse af danskeren Peter Hansen har måtte opgive at indføre nødhjælp til Gaza.

Udover at indrejse for personer siden januar nærmest er umuliggjort, har Israel netop indført nye regler, der forhindrer udførsel af tomme containere. Det er en ophobning af disse containere og UNRWA’s udgifter forbundet med at have dem stående i Gaza sammen med indrejseproblemerne for FN-personalet, som nu gør at man opgiver fødevaredistributionen i området.
Over 600.000 palæstinensere i Gaza er afhængige af FN’s fødevaredistribution.

Palæstina Fredsvagter protesterede i januar

Allerede d. 16. Januar gjorde Palæstina Fredsvagter Folketingets politikere opmærksom på hvilke konsekvenser de nye regler ville få.

Dengang skrev vi:

“De nye indrejseregler er et tegn på Staten Israels skærpelse af situationen i området og er klart i modstrid med de intentioner der er i Køreplanen for Fred. Sammenkædet med opførelsen af muren i de palæstinensiske områder er de ligeledes et tegn på, at Staten Israel ønsker at holde palæstinenserne indespærret og isoleret fra omverdenen. De palæstinensiske områder fungerer som et fængsel. Nu skal der endog ansøges om besøgstilladelse hos de israelske myndigheder. De nye regler vil besværliggøre al bevægelse for private rejsende og humanitære organisationer og vil i praksis virke som en censur på hvem palæstinenserne må omgås.”

På foranledning af vores protest svarede Udenrigsminister Per Stig Møller på spørgsmål fra Folketingets Udenrigsudvalg:

“Spørgsmålet om de ændrede procedurer drøftes i EU-kredsen og følges tæt af Danmark og de øvrige EU-lande. Fra dansk side finder man det væsentligt, at der ikke indføres procedurer, som vil vanskeliggøre gennemførelsen af det humanitære og udviklingsmæssige arbejde i Gaza og på Vestbredden. Spørgsmålet har derfor været rejst af repræsentanter for donorerne overfor de israelske myndigheder.”

En skærpet tone

Ifølge Geneve Konventionen er det den besættende magts pligt at sikre fødevarer og fødevaredistribution i besatte områder. I dag er det FN som med donationer fra bl.a. EU sikrer at dette sker.
Når Israel forhindrer FN¹s arbejde i områderne, må følgerne være at Israel selv betaler for besættelsens omkostninger herunder distribution af fødevarer.
At Udenrigsministeren rejser spørgsmålet overfor de israelske lande er åbenbart ikke nok. Der må en meget mere skærpet tone til.

Vi opfordrer derfor Folketingets politikere til atter at rejse spørgsmålet overfor Udenrigsministeren og sikre at Danmark og EU på det skarpeste protesterer over skærpelsen.

Herudover opfordrer vi hvert enkelt folketingsmedlem til at tilslutte sig den verdensomspændende protest overfor Premierminister Ariel Sharon på
http://www.PetitionOnline.com/Aid2Gaza/

Med venlig hilsen
Palæstina Fredsvagter
v. Bent Erik Krøyer
20 81 88 32
http://www.palestinafredsvagter.dk

Netavisen 13. april 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne