Overalt i verden kræves: Boykot Israel!

Kravet om internationale sanktioner, boykot og isolation af Israel kan ikke undgå at vinde frem.

Kommentar
Kommunistisk Politik 8, 2004

Det palæstinensiske folks anden intifada, der nu har varet tre og et halvt år, har vist verden med stadig større tydelighed, at det palæstinensiske folk aldrig vil acceptere besættelse og undertrykkelse fra den israelske besættelsesmagts side, men fastholder sine nationale rettigheder om et frit Palæstina.

Israelsk soldat sparker fredsaktivist under protesterne mod apartheidmuren på Jordens Dag i Baitounia på Vestbredden

Det har betydet, at verdens befolknings sympati for det palæstinensiske folks og kamp øges hastigt og mere og mere overvinder Israels og USA’s manipulationer, der skal dække over Israels ekspansion og befæstelse i Mellemøsten som USA’s vagthund i området.

Det palæstinensiske folks rettigheder har i store dele af verden ikke mindst Europa eksisteret i skyggen af Holocaust, så man ikke i tilstrækkelig grad fastholdt det palæstinensiske folks rettigheder. Dette går op for stadig flere, i takt med Israels kriminelle adfærd og statsterrorisme accelererer.

Israels påstand om, at alt, hvad de gør udelukkende sker ud fra et spørgsmål om sikkerhed for det israelske folk, lyder stadig mere hult og afdækkes mere og mere som et israelsk/amerikansk dække for israelsk ekspansion.

Mens der blev forhandlet fred, udbyggedes bosættelser som aldrig før på den besatte Vestbred og Gaza. Af “sikkerhedsmæssige årsager” blev der bygget israelske apartheidveje kun for bosættere, der gennemkrydsede landet forsynet med militære kontrolposter. Af “sikkerhedsmæssige årsager” bygges et såkaldt “sikkerhedshegn”, som inddrager op mod 50 pct. af den besatte Vestbred og indespærrer det palæstinensiske folk i fængsler, i “bantustans” som i apartheid-Sydafrika, og truer med nye fordrivelser af det palæstinensiske folk.

Garanten for Israels hidtidige ekspansion har været USA, men de europæiske stormagter har også spillet og spiller en central rolle bl.a. i at understøtte det racistiske Israel som dets vigtigste samhandelspartner, ved at illegalisere den palæstinensiske modstandskamp som terrorisme og ved understøtte påstanden om, at det apartheidlignende Israel skulle være demokratisk og “det eneste demokrati i Mellemøsten”.

“Demokrati og menneskerettigheder” er en central løgnestrategi for USA og Israel for hele Mellemøsten. Et påskud for intervention i stadig flere lande.
Da USA’s påskud om Irak-krigen blev afsløret som en løgn, blev besættelsen erstattet med påskuddet om oprettelse af demokrati og menneskerettigheder.

Krigsforbryderen Sharon har ikke været sen til at opfordre USA til at følge op på krigen mod Irak med opfordring til en ny krig mod bl.a. Syrien og Iran.

Israels apartheidmur er blevet en international skammens mur over Israels forbrydelser mod det palæstinensiske folk og besættelsen og med USA som dets garant.

Det internationale krav om dets fjernelse må i stadig større omfang forbindes med kravet om internationale sanktioner og boykot af Israel på alle områder.
Dette er vigtigt ikke kun for det palæstinensiske folk, men for alle fredselskende folk i verden.

Se også udtalelserne fra Boykot Israel-Kampagnens landsmøde sidste weekend:

Boykot Israel – mere nødvendigt end nogensinde!

Stop apartheid Israel – Solidaritet med palæstinenserne

Netavisen 2. april 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne