Privat jobformidling dur ikke

De arbejdsløse er utilfredse med de “private aktører”, der er udset til at overtage a-kassernes arbejdsanvisning.
Kun et fåtal føler sig godt behandlet. Beskæftigelsesministeren kritiserer undersøgelsen for ikke at være uvildig.

I en ny undersøgelse afdækkes succes’en for de private konsulentbureauer, der siden 1. januar har fået overdraget store dele af arbejdsformidlingen. Resultatet er en stor fed tommelfinger nedad.

77 pct. af de adspurgte føler ikke, at kontaktforløbet hjælper dem til at komme i job. Næsten halvdelen har ikke modtaget individuel vejledning, hvilket er klart i modstrid med lovgivningen, mens blot 15 pct. oplever, at forløbene har hjulpet dem. Kun 17 pct. af de ledige foretrækker privat konsulentfirma, mens de resterende foretrækker egen fagforening eller a-kasse (hhv. 16,7 og 45,2 pct.) eller for 14 pct. vedkommende den lokale arbejdsformidling.

Undersøgelsen, der er bestilt af A-kassernes Samvirke og fortaget af analysefirmaet Wilke, viser med al tydelighed, at de private konsulentfirmaer ikke lever op til lovens bogstav. De arbejdsløse oplever ikke den tilstrækkelige vejledning, som de får i deres lokale fagforening og a-kasse, som de derfor foretrækker.

På trods af lovgivningens og regeringens målsætninger om, at aktiveringsindsatsen skal være individuel og målrettet, og at det enkelte individ bør have valgmulighed mellem de enkelte aktører, er der ikke meget, der tyder på, at dette realiseres i praksis. Hele 80 pct. af de arbejdsløse angiver således, at de ikke har haft mulighed for at vælge mellem forskellige aktører i forbindelse med deres kontaktforløb.

Grunden til, at de private konsulentfirmaer overhovedet er kommet på banen i forhold til anvisning af job, er en udløber af regeringens arbejdsmarkedsreform “Flere i arbejde”, der blev vedtaget for halvandet år siden med Socialdemokratiets stemmer. Denne del af reformen giver altså private selskaber mulighed for at tjene penge på arbejdsformidling, hvilket hidtil har været betjent af AF, a-kasser og fagforeninger, der ikke har en profit at tage hensyn til.

De private konsulentfirmaers succeskriterium er udelukkende at minimere antallet af ledige, hvilket blandt andet kan gøres ved at erklære dem som værende “ikke til rådighed” for arbejdsmarkedet. Indtjeningen kan altså lige så vel opnås ved at stritte de arbejdsløse over på anden overførselsindkomst som at skaffe dem arbejde.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) forsøger at skyde rapportens konklusioner ned. Han mener ikke, at undersøgelsen kan være seriøs, da A-kassernes Samvirke, som har bestilt rapporten, selv er en del af jobformidlingen og derfor ikke kan optræde uvildigt.

Ifølge sekretariatschef i A-kassernes Samvirke Torben D. Jensen gør han regning uden vært:
– Det er lodret forkert, at AK-Samvirke er modstander af, at andre aktører deltager i kontaktforløbene, men vi stiller spørgsmålstegn ved, om den åbne licitation er en egnet metode. Den er dyr at administrere og sikrer ikke kvalitet.
Ministeren vil nu iværksætte sin egen undersøgelse, der også afdækker AF’s kontaktforløb for ledige. Spørgsmålet er så, hvorvidt ministerens egen undersøgelse er uvildig?

Læs mere på www.ak-samvirke.dk.

Hele undersøgelsen i pdf

Netavisen 2. april 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne