DGS: Nej tak til ‘selvejende’ gymnasier

Pressemeddelelse
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning DGS

KUN dårlige erfaringer med selveje

I dag (d. 31.03.03) kan man i Politiken læse, at Dansk Industri ønsker gymnasierne ind under staten som selvejende institutioner.
Uddannelseskonsulenten i Dansk Industri udtaler, at ‘De selvejende institutioner under staten viser, at de kan drive uddannelserne væsentligt billigere end amterne og med gode resultater. Derfor finder vi det mere hensigtsmæssigt at samle alle ungdomsuddannelserne i selvejende institutioner under staten.’
Dette er dog langt fra sandheden mener Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS).

Nanna Westerby

– På de institutioner, som i dag er selvejende, klager både elever og lærere over nedskæringer og dårlige forhold – lærerfri undervisning og tårnhøje klassekvotienter er ikke ualmindeligt. Og så har de institutioner et langt større frafald end man ser det på gymnasiet. Hvis det er succesfulde resultater, så har Dansk Industri meget små succeskriterier for uddannelsessystemet, siger formand for de almene gymnasieelever, Nanna Westerby, der mener, at der stort set kun er dårlige erfaringer med de selvejende uddannelsesinstitutioner.

– På handelsskoler og tekniske skoler får skolerne alle deres midler udbetalt af staten efter antal elever og har stor frihed til at bruge pengene, og det har mundet ud i store forringelser. Dels fordi pengene skal gå til på kort sigt at trække elever til, hvis skolen skal overleve, og dels fordi der simpelthen skæres mere ned, fordi det bliver nemmere, udtaler Nanna Westerby.

DGS anbefaler derimod, at alle ungdomsuddannelser samles på regionalt niveau – således kan man sikre demokratiet og nærheden -men være stor lokal frihed til faglige og pædagogiske eksperimenter. Altafgørende er, at det nuværende
‘timetaxameter’ bevares, frem for at blive erstattet af et såkaldt ‘kronetaxameter’. Sidstnævnte vil gøre det nemt at skære ned og skabe store lokale og regionale forskelle på skolerne, fordi ansvaret for udmyntningen flytter ud til den enkelte bestyrelse.

– Skolerne skal tildeles lærerkræfter samt midler til undervisning, drift og udvikling. Ikke bare penge, som en lokal bestyrelse kan forvalte som den vil. Dansk Industris tanke er, at overskudsstyring af skolerne skaber konkurrence og at det skaber bedre undervisning. Men konkurrence flytter bare midler fra undervisning til reklamekampagner, siger Nanna Westerby, formand for DGS, og fortsætter:

– Vi ønsker, at alle, der tager en ungdomsuddannelse, kan være sikre på at få høj kvalitet. Det er de ikke, som
det ser ud i dag, og det vil det bestemt heller ikke være i fremtiden, hvis alle ungdomsuddannelserne overgår til selveje.

For DGS er pespektivet skræmmende. Elevorganisationen ser tendenser i lande som Sverige, hvor grundskoler og gymnasier drives af private virksomheder, der har profit for øje. Den udvikling ønsker organisationen for alt i verden
ikke overført til Danmark.

– Uddannelse skal sikre demokratiske borgere og sikre kvaliteten og grundlaget for fremtidens velfærdssamfund, ikke overskud til aktionærerne i en privat koncern – det er måske til fordel for medlemmer af Dansk Industri, men ingen fordel for eleverne eller samfundet. Selveeje er et klart skridt mod privateje. Faktisk kan man dårligt finde andre argumenter for det og derfor er vi imod, slutter Nanna Westerby, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

Netavisen 2. april 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne