EU: Asyl-direktiv bør trækkes tilbage

Amnesty International opfordrer Kommissionen til at trække asylproceduredirektivet tilbage.

”Direktivet giver simpelthen ikke flygtningene den beskyttelse, de har krav på ifølge internationale konventioner. Det svigter ikke kun de flygtninge, der søger beskyttelse i EU, det sender også et dårligt signal til de fattige lande, der huser størstedelen af verdens flygtninge,” siger flygtningekoordinator i Amnesty International, Camilla Ingemann Nielsen.

Medlemslandene har over en lang periode udvandet det oprindelige forslag med det resultat, at nogle af direktivets bestemmelser ikke længere lever op til internationale forpligtelser.

”De bekymringer, som bl.a. UNHCR og Amnesty International løbende har fremført, har ikke haft megen lydhørhed. Opfordringen om at trække direktivet tilbage er derfor et forsøg på at råbe EU-kommissionen op,” fastslår Camilla Ingemann Nielsen.

Kommissionen har mulighed for at trække direktivet, inden det vedtages af Rådet. Amnesty International har på den baggrund sendt et brev til EU-kommissær for retlige og indre anliggender, Antonio Vitorino, hvor det bl.a. påpeges:

· at det er yderst betænkeligt, at direktivet indeholder en mulighed for, at medlemslandene kan afvise en asylansøger til et såkaldt sikkert tredjeland, hvortil personen kun har et flygtigt kendskab. Denne bestemmelse flytter ikke kun medlemslandenes ansvar over på tredjelande, men risikerer også at bevirke udsendelse af asylansøgere til et land, der viser sig ikke at være sikkert for den pågældende. Amnesty International mener ikke, at det er muligt at kategorisere et land som værende sikkert for alle asylansøgere, en sådan vurdering bør foretages individuelt.

· at direktivet giver mulighed for at afvise asylansøgere ved grænsen, hvis denne er ankommet illegalt fra et andet EU land. Asylmyndighedernes arbejde bliver dermed lagt over til grænsepolitiet med fare for, at medlemslandene kommer til overtræde forbuddet mod at sende asylansøgerne tilbage til bl.a. tortur. Det kan også medføre, at flygtningene sendes i kredsløb mellem landene.

· at en asylansøger bør have en ret til at forblive i landet, indtil asylsagen er endelig afgjort. Dette er slået fast af den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, men denne ret sikres ikke i direktivet.

· at det i direktivet foreslås, at der oprettes en fælles liste over sikre oprindelseslande. Her er den primære bekymring, at en sådan liste kan blive brugt til at forhindre visse asylansøgere i at få adgang til asylproceduren. Med forslaget er det overladt til asylansøgeren at bevise, at et såkaldt sikkert oprindelsesland, ikke er sikkert. Dette skal asylansøgeren bevise i en haste-procedure uden adgang til juridisk bistand. Bestemmelsen kan føre til diskrimination af asylansøgerne og overtrædelse af bl.a. art. 3 i FN´s Flygtningekonvention.

Endelig mener Amnesty International, at man ikke kan tale om, at dette direktiv er resultatet af en egentlig harmoniseringsproces, fordi det er præget af nationale undtagelser på en række vigtige områder, herunder frihedsberøvelse af asylansøgere og retten til juridisk bistand.

Netavisen 1. april 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne