‘Vi kan gøre det igen’

Af Ivan Pedersen
næstformand i Toms Fabriksklub

Toms er en udpræget kvindearbejdsplads, som deraf følgende er interesseret i bedre forhold vedrørende barsel, børns sygdom, kortere arbejdstid. Kort sagt de bløde værdier.
Ligeledes er pension noget, vi alle kan forholde sig til. Toms er en arbejdsplads med meget ensformigt arbejde – i højt tempo, stress og jag, tunge løft. Så resultatet på sigt er nedslidning, forpinte kollegaer og højt sygefravær.

Derfor er vores krav til overenskomsten kortere arbejdstid. Vi tillod at kalde den gamle parole frem igen: 35 timers arbejdsuge. Derudover havde vi en lang række krav, spændende fra fastsatte pauser til forhøjelse af feriepenge, højere genetillæg og naturligvis mere i løn. Kollegaernes privatøkonomi er efterhånden så anstrengt, at der skal væsentlige lønforbedringer til. Og det skal være nu.

På nuværende ved vi stadigvæk ikke, hvordan det går med vores forhandlinger. Vi skal tilsyneladende ikke have noget som helst, hvis vi skal følge industriforliget. Bortset fra barsel, børns sygdom og pension.

35 timers arbejdsuge er ikke blevet hørt. Heller ikke kortere arbejdstid for skiftehold. Intet på ferieprocenten, og mindstelønnen på 110 kr. er vi stadigvæk langt fra. Hvad man ellers vil tilbyde i lønforbedringer, ved vi intet om. Man vil derimod ved lokalforhandling kunne sætte arbejdstiden op til 48 timer.

Evt. overenskomststridige arbejdsnedlæggelser skal ud over bod afbetales med overarbejde uden tillæg.
Man vil sætte den daglige arbejdstid op til kl.18, så det går ud over forskudttidstillæg for vores aftenhold. De vil få en årlig lønnedgang på ca. 9.000 kr. Treårig overenskomst – vores krav var en toårig.
Så hvis industriforliget skal danne rammen for os, bliver vores løn og arbejdsforhold forringet langt ud i fremtiden.

I 1956 sagde det arbejdende folk nej til mæglingsforslaget. Dengang var kravet 45 timers arbejdsuge. Nu i 2004 vil man sætte arbejdstiden op til 48 timer.

Nu står vi med et industriforlig, som alle tilsyneladende har at rette sig efter. Et forlig, som vil bombe os tilbage til fortiden.
Lad os diskutere det her overalt.

Lad Nej’et brede sig som ringe i vand på alle landets arbejdspladser.

Vi sagde nej i 1998, så det kan lade sig gøre.
Og vi kan gøre det igen!

Indlæg på det landsdækkende tillidsmandsmøde i Fredericia den 17. marts

Netavisen 24. marts 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne