Vælt OK-forliget – Stem NEJ!

APK: De solidariske krav lagt på is

650.000 arbejdere har ventet fire lange år på at få fornyet overenskomsten.
LO og DA strikkede de sidste løse ender sammen i forligsinstitutionen den 21. marts, som blandt andet indeholder en central barselsfond, som HK-området havde betinget sig.
Denne vil LO og forbundene bruge til en stor reklamekampagne for et JA. Det var også en absolut nødvendighed for LO at få indføjet et enkelt element med en vis solidarisk fernis i mæglingsskitsen for at gøre sig håb om at opnå tilslutning til resultatet.

De rejste krav er nemlig kun på enkelte områder imødekommet delvist, mens de centrale dele er forbigået. Nogle få procenter til lærlingesatserne og mindstelønnen, men slet ingenting til skifteholdsarbejdernes krav om 30 timers arbejdsuge. De solidariske krav er med andre ord lagt på is.

Til gengæld har arbejdsgiverne fået, hvad de kom efter: øget fleksibilitet, længere arbejdstid lokalt og en underminering af strejkeretten. Der udbetales ikke overarbejdstillæg ved oprydning efter konflikt.
Overenskomstperioden er fastsat til tre år – med indbygget fredspligt, uanset eventuelle regeringsindgreb!
Det er et uhørt ringe resultat, der betyder reallønsnedgang, øget nedslidning og forringelse af arbejderklassens mulighed for at strejke.

Til gengæld har forbundstoppene forøget pensionsformuerne, som de selv er med til at forvalte og nyde godt af i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer af samme kasser.
Det er klart, at de anbefaler et JA til resultatet.

Resultatet er et udtryk for en fortsættelse af regeringens asociale politik, der senest er kommet til udtryk ved en fed skattelettelse til de rige, hvorimod den million mennesker, der lever på overførselsindkomster, ikke får en rød reje. En minister har tilmed forsvaret dette med en provokation: De fattige betaler jo ikke skat!

Forbundstoppene repræsenterer ikke arbejderklassens interesser. Deres resultat og anbefaling må klart afvises! I 1998 hånede de NEJ-flertallet for at kræve den 6. ferieuge indfriet. Det var ikke forbundstoppene og LO, der forhandlede ferieugen hjem. Det var storkonflikten, der satte magt bag kravet.

Siden har LO indgået en Klimaaftale med DA, som har til hensigt at svække arbejderklassens kamp. Klimaaftalen vil for hver en pris forsøge at hindre en ny storkonflikt, idet den blandt andet giver mulighed for en ny forhandling, hvor der i givet fald vil blive flyttet kommaer.
Hvordan kan man have forhåbninger til, at forhandlere, der anbefaler et usolidarisk resultat, vil kræve de nødvendige radikale forandringer?

De sidste måneder har været præget af masser lokale aktioner og konflikter. Buschauffører på landsplan, Gate Gourmet, social- og sundhedsarbejdere med mange flere har markeret deres utilfredsstillende løn og arbejdsforhold med protester og strejker. Fortsatte aktiviteter vil skabe fortsat fokus på det usolidariske resultat og understøtte Stem NEJ-kampagnen. Det er kun ved den størst mulige udfoldelse af arbejderklassens styrke, at resultater opnås. Her tæller en ny Klimaforhandling, der retter et par kommaer, ikke.

340 tillidsrepræsentanter vedtog på det landsdækkende tillidsmandsmøde den 17. marts en klar parole:

Fasthold kravene – Stem NEJ!

Arbejdspladserne kender deres besøgelsestid. Stem NEJ-bevægelsen har fået luft under vingerne: Gentag 1998!

Fasthold derfor kravene som et absolut minimum:

– 110 kr. i mindsteløn.
– 12 kr. mere til lærlingene.
– 30 timers arbejdsuge til skifteholdsarbejdere.
– Forhøjelse af ferieprocenten.

Arbejderpartiet Kommunisterne
Fagligt Udvalg


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne