Stop krigsforbryderregeringen Fogh!

De danske tropper skal hjem nu!

Arbejderpartiet Kommunisterne (APK)
20. marts 2004

Det var en betydningsfuld sejr, som det spanske folk og den globale krigsmodstand vandt, da sidste søndags parlamentsvalg fejede krigsmageren og eks-falangisten José Aznar og hans ultrakonservative regering af banen. Som Fogh-regeringen i Danmark har Aznar allieret sig intimt med Bush og Blair og gjort fælles sag i krigen mod Irak og den påfølgende besættelse, som hele vejen igennem er illegitim og i strid med international ret.
Heller ikke den barbariske terrormassakre på arbejdere på vej til job i Madrid fik spanierne til at slutte op om den ulovlige krig. De fastholdt kravet om, at de spanske tropper skal ud af Irak. Terroren var af fascistisk tilsnit – uanset hvem der står bag. Det var ikke løsrivelsesbevægelsen ETA, selvom Aznar-regeringen fastholdt dette, og tilmed FNs sikkerhedsråd stemplede ETA.
Løgnen bruges som våben – det spanske folk sagde: Ikke flere løgne!

Det eneste sikre i Bushs langvarige ‘krig mod terror’ er, at det er krig og terror, som sætter den internationale dagsorden, og at verden er blevet mere usikker.
Verden venter stadig på en egentlig undersøgelse af 11. september 2001. Det er meget lidt sandsynligt, at USA i et præsidentvalgår vil blive ramt af terroraktioner. Derfor er attentatet i Madrid egentlig ikke så overraskende.
Det vil heller ikke være overraskende, hvis krigskoalitionen i Irak pludselig går hen og finder masseødelæggelsesvåben, selvom våbeninspektører har gennemtrevlet landet på kryds og tværs uden at finde nogen.
‘Krigen mod terror’ er ikke mindst efterretningstjenesternes krig.

Den irakiske modstandskamp og den palæstinensiske modstandskamp er ikke terror, men legitim modstand mod brutale besættelsesmagter, med den amerikanske imperialisme som hovedkraft i det store globale spil om olie, kontrol og dominans. Det samme gælder for Afghanistan, det første mål for terrorkrigen.
Nu forsøger USA, som er i vanskeligheder i Irak, og EU-landene, som ønsker større indflydelse på udviklingen, at ‘internationalisere’ konflikten i Irak – det vil sige gennemføre en besættelse i FN-regi. Det vil blåstemple besættelsen, men ikke af den grund føre den legitim. Det vil tværtimod yderligere miskreditere FN.

Anders Fogh Rasmussen og hans regering er en krigsforbryderregering, som i ét og alt har lystret USA. Den vil deltage i den ulovlige besættelse til den bitre ende. Desværre har Mogens Lykketoft og Socialdemokraterne meldt ud, at de heller ikke vil trække de danske tropper ud. Socialdemokraterne har gjort sig til medskyldige i Bush, Blairs og Foghs forbryderiske politik.
Det er den almindelige dansker, som betaler for ulovlighederne – i soldater og i skattepenge, der burde bruges på at bekæmpe arbejdsløsheden og rette op på den stadig mere skrantende velfærd. Krigen føres for de rige, for de multinationale, som Maersk McKinney Møller, der er rykket op blandt de 100 rigeste dollarmilliardærer under Irak-krigen.

Ikke flere løgne!
Bekæmp USA-imperialismen og dens lakajer!
Stop Foghs krigsforbryderregering!
Træk de danske tropper hjem NU!


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne