Fuld fart på “Stem NEJ”-kampagnen

Forligsmandens mæglingsforslag til ny overenskomst for 650.000 arbejdere er på trapperne. Arbejdspladsernes krav er klare og entydige. Måneder før forhandlerne satte sig til bordet var de på et landsdækkende tillidsmandsmøde besluttet: 110 kr. i mindsteløn, 30 timers arbejdsuge til skifteholdsarbejdere, 12 kr. mere på lærlingesatserne og maksimalt 2-årige overenskomstperioder var nogle af de mest centrale krav.

På trods af forbundenes påstande om 30 og 40 timers forhandlinger i eet stræk, så er det en kendsgerning, at dette års drøftelser er sluttet betydeligt hurtigere end normalt er. Resultatet, som i hovedtræk var aftalt på forkant under bordet, nærmer sig på ingen måde de rejste krav. På enkelte områder er der givet lidt procenter: Lærlingesatserne og mindstelønnen er blevet hævet med totalt utilstrækkelige procenter. Det betyder, at kassedamer, bordafryddere og mange andre lavtlønnede igen er solgt til stanglakrids. Den dagligt udtrykte omsorg for disse grupper aftegnes ikke i resultatet. Skifteholdsarbejderne er holdt totalt for nar.
650.000 fik ikke, hvad de kom efter!

Til gengæld har arbejdsgiverne fået en tre-årig fredspligt, ret til forøget arbejdstid lokalt og ret til at nægte overarbejdsbetaling i tilfælde af “oprydning” efter strejke. Forbundslederne har med forøgede pensionsindbetalinger – fra 9 til 10,8 pct. – forøget pensionsformuerne, som de selv er med til at forvalte og i øvrigt lever godt af.
Topforhandlerne har også indvilget i, at de kommende urafstemninger underlægges forligsmandslovens udemokratiske afstemningsregler: Samtlige områder bliver slået sammen i et bunkebryllup, der umuliggør, at enkelte områder kan forkaste eget resultat, og et flertal af NEJ-stemmer respekteres kun, hvis stemmeprocenten runder de 40!

Resultatet må afvises – forliget må væltes.
Det kræver en bevidst, effektiv og målrettet “Stem-NEJ”-kampagne!

Faglige venstresocialdemokratiske kræfter i initiativet OK 2004 har kaldt til landsdækkende tillidsmandskonference i Fredericia den 17.marts med henblik på at forberede en kampagne:
“Formålet med en sådan NEJ-kampagne er at få forhandlerne tilbage til forhandlingsbordet for at komme frem til noget, der i langt højere grad afspejler de stillede krav……En konflikt er ikke målet – det er løsningerne der er målet” – fastslår initiativet i deres seneste Nyhedsbrev.
På et tillidsmandsmøde i København arrangeret af OK 2004 underbygges denne retning:
“Resultaterne er simpelthen ikke gode nok. Kort sagt – om igen, der er råd”.

De ledende kræfter i OK 2004, som stort set er identiske med kræfterne bag Fagligt Ansvar, gør regning uden vært, når de benytter “Om igen”-paroler, som er en gammel og udbrændt hest, de igen trækker ud af stalden. Forhandlerne anbefaler resultatet. Det var forhandlerne, der hånede hundredtusinder arbejdere i 1998 for at være uansvarlige, da resultatet den gang blev nedstemt. De forhandler ikke på vegne af arbejdernes interesse. Hvor svært kan det være.

Finn Sørensen (Bryggeriarbejderne), Anders Olesen (Byggefagenes Samvirke i Kbh), Bjarne Sørensen (Metal Horsens) med flere venstresocialdemokratiske faglige kræfter kan med rette kritiseres for at holde hånden over toppen af dansk fagbevægelse.

Initiativet må rives ud af hænderne af toppen. Arbejdspladserne og de udstødte må rejse en egen selvstændig bevægelse uafhængigt af forræderne. Der eksisterer ingen grund til at frygte konfliktvåbenet. Det er kun herigennem, at kravene kan opfyldes.

Det er også via strejker, at der kan tages et livtag med Fogh’s liberale, reaktionære og krigsførende regering og dens politik. OK-resultatet påskønnes af regeringen, da det ligger i lige forlængelse af dets økonomiske politik.
Hvis Fagligt Ansvar mener noget med at ville bekæmpe Fogh, så er det på tide at kalde til kamp. Der gives næppe nogen bedre anledning.

I modsat fald freder de Fogh i 1½ år frem til næste Folketingsvalg i forhåbning om, at Lykketoft kommer til roret, hvilket blot vil give næring til endnu en ny oplevelse af frustration, da den hårdhændede politik – blandt andet med indgreb i storkonflikt – bliver konsekvensen.

Netavisen 12. marts 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne