Flere i rigtigt arbejde

Udtalelse enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen i HK-medie & kommunikation
2. marts 2004

“Socialstaten har frembragt mennesker uden mod, mennesker med materielt begær, men uden vilje til at værne om sin egen værdighed som menneske.”
Så nedladende omtaler Anders Fogh Rasmussen danske lønmodtagere i sin bog ‘Fra socialstat til minimalstat‘, 1993.
I dag er Fogh Danmarks statsminister og sætter nu dagsordenen for vores fremtid.

Den solidariske fagbevægelse, som vi med vore holdninger og meningers mod har været med til at bygge op, vil han ødelægge. Det sociale velfærdssamfund som fagbevægelsen har kæmpet for i mere end hundrede år, er sat under afvikling og skal erstattes af Fogh Rasmussens minimalstatstanker, hvor værdige mennesker nedgøres til tavse klienter.

Arbejdsmarkedsreformen ‘Flere i arbejde’ har synliggjort hensigterne.

Privatiseringer, brugerbetaling, angreb på vores pensionsordninger og sociale ydelser og nedskæringer i den offentlige service er midlerne.
Profitmaksimering og billig arbejdskraft uden omkostninger for arbejdsgiverne er målet.

Redskaberne er de private aktører i kontaktforløbet. Det er det enstregede formidlingssystem, som skal nedbryde den traditionelle arbejdsløshedsforsikring i vores A-kasse. Det er de tværfaglige A-kasser og private forsikringsordninger – efter udenlandske modeller – der skal sættes i stedet. Konsekvensen bliver, når A-kassesystemet fravistes fagbevægelsen, at arbejdskraften bliver en vare, som private virksomheder kan misbruge og tjene penge på at sælge.

Denne form for ydmygende og nedværdigende behandling vil vi ikke acceptere.

Regeringen er bedøvende ligeglad med de arbejdsløse. Regeringen er ikke interesseret i at skabe flere arbejdspladser til overenskomstmæssig løn – og arbejdsvilkår. Regeringen er mere optaget af aktiveringsprojekter, hvor arbejdet udføres efter daglejerprincippet til den halve løn, skærpede rådighedsregler og kontrol. Den katastrofalt stigende arbejdsløshed beviser det.

Den håbløse og udsigtsløse aktivering der er sat i værk, har kun til formål at stresse de ledige til at finde sig i hvad som helst, og for at skræmme de potentielle ledige der er i arbejde – hvis vi ikke indordner os, skal vi straffes, fyres eller miste retten til dagpenge.

Nu trækker vi en streg i sandet og siger stop.

Vi opfordrer derfor såvel ledige som tillidsmænd og kolleger, vores afdelingsbestyrelse og forbund til:

· at medvirke til at vælte den borgerlige regering

· at medvirke til at udsigtsløs aktivering erstattes af kompetencegivende efteruddannelse, uddannelser og reelt arbejde

· at medvirke til at dagpenge- og efterlønssatserne bliver forhøjet

· at medvirke til at den spekulative aktivering af dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere bringes til ophør

Mogens Weile,
formand for aktivitetsudvalget APFEL

Netavisen 6. marts 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne