‘Det ser lovende ud for radioaktiviteten i EU’

EU’s økonomiske og sociale komité siger god for a-kraft. Medlemslandene kan blive den påtvunget, selvom de er imod det. Danmark må blokere for atomkraft-lobbyen, siger Søren Søndergård (MF)

Til trods for at mange medlemslande i EU er imod atomkraft har EU’s økonomiske og sociale komite (EESC) netop vedtaget en såkaldt “realistisk og ikke ideologisk” holdning til atomkraft.

– Det ser sandeligt lovende ud for radioaktiviteten i EU, konstaterer Søren Søndergaard, MF og EU-kandidat for Folkebevægelsen mod EU, tørt. Positionerne fra den økonomiske og sociale komite godkendes nemlig stort set altid af Kommissionen.

– Det er helt uanstændigt at EU vedbliver at arbejde for atomkraften, når der ikke er enighed om det blandt medlemstaterne. Ikke kun Danmark er imod atomkraft, flertallet af landene er faktisk imod. Derfor udtrykker det en helt fantastisk magtarrogance at EU-institutioner bare kører derudad.

– Selvom den danske befolkning har sagt klart nej til atomkraft, så deltager vi alligevel i forskningen om atomkraft i Euratom og i forslaget til EU-forfatning indgår traktaten om Euratom. Det er sådanne misforhold, der viser hvor udemokratisk EU er, slutter Søren Søndergaard.

Samtidig har Søren Søndergaard afkrævet statsministeren svar på regeringens holdning til udpegning af en formand for EU-kommissionen eller en kommissær for energiområdet, som aktivt vil bruge posten til at påtvinge medlemslandene atom-kraft.

§20-spørgsmålet til statsministeren og dets begrundelse lyder:

“Kan den danske regering støtte en kandidat til en EU-toppost, f.eks. som Kommissionsformand eller som kommissær for energiområdet, der markerer sig med meget positive holdninger til atomkraft, og som arbejder for et stærkere EU-engagement i at fremme og udvikle a-kraft i medlemslandene?”.

Begrundelse:
Den tidligere statsminister i Finland, Paavo Lipponen, er et seriøst finsk bud på posten som formand for EU-kommissionen eller som kommissær for energiområdet. På et seminar afholdt af Det finske Akademi mandag den 23. februar 2004 udtalte han følgende:
“EU has in order to protect its own interests to support, and the Member States to commit themselves, to a broad variety of energy production methods. This means that besides a strong decision to develop renewable energy, also the developing and building of nuclear power has to be accepted. The new Commission (EU) has to make initiatives in order to strenghten such a multifold energy policy. That means using EU research money for the developing of nuclear power.
The developing of nuclear power is for the advantage of the EU and for the whole mankind.”

Netavisen 1. marts 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne