OK-04: Aftalerne skåret over samme læst

Det skulle vise sig, at indgåelsen af overenskomsten for 220.000 ansatte i industrien fik nøjagtig den indflydelse på de øvrige områder, som det var tiltænkt. I starten af denne uge var stort set samtlige overenskomster forhandlet på plads med stort samme indhold.

Periodens længde er generelt set fastlagt til tre år, lærlingesatserne og mindstelønnen har fået et lille nøk opad, mens skifteholdsarbejdernes krav om nedsat arbejdsuge er totalt ignoreret. Ferieprocenten er fastfrossen, mens den tvungne pensionsopsparing er steget fra 9 til 10,8 pct. Arbejdsgiverne har fået yderligere fleksibilitet, idet arbejdstiden kan forhandles lokalt ud over de 37 timer om ugen, ligesom strejkeretten er blevet udhulet.

På normallønsområdet, hvor lønnen ikke kan forhandles i perioden, trådte det afgørende transportområde i karakter med en årlig lønstigning på 3,10 kr., hvilket med inflation og politiske indgreb er identisk med en reallønsnedgang.

Nu mangler der kun et vigtigt område. Det gælder 16.500 slagteriarbejdere og ansatte i forædlingsindustrien under NNF. I weekenden kørte forhandlingerne fast, og i mandags var der indkaldt til et såkaldt koordineringsmøde mellem NNF og Dansk Industri. Det lå i kortene, at forhandlingerne skulle overgå til forligsinstitutionen, som vil sammenkæde dem med de øvrige områders resultater.

Det generelle billede er, at fagbevægelsens forhandlere anbefaler et JA med få undtagelser. Byggeriets forhandlingsgruppe skiller sig på det punkt ud, idet et mindretal på to foreslår det forkastet. Erling Olsen, formand for SiD Hillerød Murersvende og gruppebestyrelsesmedlem i SiD, trodser opfattelsen:

– I modsætning til de andre overenskomster, SiD indgik med Dansk Byggeri, har murerne måttet betale en pris for at beholde det, vi havde. Jeg vil nærmest kalde det en slags straffeaktion. Isoleret set er mureraftalen ikke god nok.

Erling Olsen er blandt de yderst få forhandlere, som ikke har villet lægge ryg til de dårlige resultater. De øvrige har bragt sig på kollisionskurs med medlemmerne, som meget vel kan tænkes at ville underkende overenskomsterne. Derfor har fagbevægelsens topforhandlere da også på et tidligt tidspunkt aftalt, at forligsmanden og forligsmandsloven skal træde i kraft.

Det betyder, at et sæt af udemokratiske afstemningsregler træder i kraft. For det første vil en forkastelse af enkelte områder ikke udløse konflikt, idet de kan majoriseres ned af andre områder. For det andet vil et NEJ kun være gældende, hvis der opnås en stemmeprocent på minimum 40. Hvis den bliver mindre, tilfalder alle ikke-afgivne stemmer automatisk JA-siden.

Køreplanen for den resterende del af OK-forhandlingerne er, at konfliktvarsler senest skal afsendes den 1. marts, hvis der ikke er opnået forlig. Forligsmanden kan i den situation udskyde konflikten med to gange 14 dage. På øvrige områder, hvor der er indgået forlig, er urafstemningerne i gang.

Se også

Markant utilfredshed med OK-forligene
Kommunistisk Politik 5, 2004

APKs OK-udtalelse:
Vælt forliget – Stem NEJ til OK -04!
Kommunistisk Politik 4, 2004

OK04-forliget i industrien:
Lige i forlængelse af regeringens politik

Kommunistisk Politik 4, 2004

Netavisen 25. februar 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne