Vælt forliget Stem NEJ til OK -04!

Arbejderpartiet Kommunisterne

Overenskomstforliget for 220.000 industriansatte er indgået. Fornyelsen er længe ventet. Det er fire år siden, det sidste resultat blev indgået. Siden har VK-regeringen grebet ind og forringet løn, arbejds- og levevilkårene på en lang række områder.

Resultatet ligger langt fra arbejdspladsernes krav, men med nye store beføjelser til arbejdsgiverne:

· Mindstelønnen ligger stadig på niveau med understøttelsen. Mindstelønsarbejdere straffes dobbelt ved arbejdsløshed – på laveste dagpengesats.

· Lærlinge fik nogle krummer til at dulme nerverne på, men er fortsat håbløst underbetalt.

· Skifteholdsarbejdernes mangeårige krav om arbejdstidsnedsættelse blev totalt svigtet.

· Til gengæld kan ALLE i arbejde se frem til yderligere udgifter i forbindelse med pensionsopsparinger, der blev hævet til 10,8 pct.

· Arbejdsgiverne har fået ret til lokalt at forhandle om yderligere fleksibel arbejdstid varierende fra uge til uge. Truslen om fabrikslukninger og flytninger vil sætte deres tydelige spor i retning af en ny arbejdsuge på op mod 48 timer (EU’s fastsatte maksimumgrænse).

· Strejkeretten er blevet undermineret. En række bestemmelser “skal forhindre arbejdsnedlæggelser i at bryde ud”. Heriblandt er overarbejdsbetaling efter overenskomststridige strejker blevet fjernet.

· Overenskomstperioden er aftalt til 3 år – med udsigt til nye politiske indgreb, der forringer forholdene yderligere.

Arbejderne fik nul og en klejne, mens arbejdsgiverne fik i pose og sæk.
Kassedamer, bordafryddere og andre titusinder på mindsteløn er blevet svigtet med uduelige reguleringer.

Skifteholdsarbejderes retfærdige krav om 30 timers arbejdsuge er totalt forbigået.
Der skal bruges lup for at finde punkter, der bare nærmer sig arbejdspladsernes krav!
Indholdet ligger lige i forlængelse af regeringens politik, hvilket de med deres støtteparti også har understreget med deres positive tilkendegivelser. Socialdemokratiet har bakket op om samme.

Arbejdsgivernes ret til at bestemme den ugentlige arbejdstid lokalt er stort set identisk med regeringens deltidslov, der fik en bredside fra landets dominerende arbejdspladser. Nu er topforhandlerne faldet til patten. Til gengæld får de lov til at administrere endnu større pensionsformuer.

Forliget får afsmittende effekt på samtlige 650.000 arbejdere, hvis overenskomst skal fornys i dette forår – og de 850.000 offentligt ansatte, der skal forhandle næste år.

De ansvarlige frygter med rette, at forliget forkastes. Derfor har de bidraget til, at afgørelsen skal findes ved et bunkebryllup ved at benytte forligsmandens sammenkædningsregler. Dette inkluderer udemokratiske afstemninger, hvor enhver “sofastemme” tilfalder JA-siden. Det kræves, at mindst 40 pct. stemmer, hvis forliget skal forkastes.

Der må stikkes en kæp i hjulet!

Fasthold kravene:

110 kr. i mindsteløn.
12 kr. mere i timen til lærlinge.
30 timers arbejdsuge for skifteholdsarbejdere.
Et-årige overenskomster.
Væk med angrebene på strejkeretten og lokale arbejdstider.

Stem NEJ

APK
Arbejderpartiet Kommunisterne