EU vil have moms på kollektiv trafik

Danmark ligger helt i top med priser for den kollektive trafik. EU vil med et nyt direktiv pålægge at lægge moms oveni.

EU kalder det afgiftsharmonisering. Derfor planlægges et nyt direktiv, der vil lægge moms på busser. Det vil få priserne til at eksplodere yderligere.
– Der er ikke moms på buskørsel i Danmark, og det er der i næsten alle andre lande. EU barsler med et direktiv om moms på busser. Det vil betyde en omkostningsstigning på 7,5 procent for os, og hvis det skal finansieres via priser, vil det betyde en stigning på 15 procent for passagererne, siger Michael Brandt Nielsen, direktør i City-Trafik til BT.

I forvejen har den forfejlede privatisering af den kollektive trafik medført en eksplosiv stigning i billetpriserne. Den seneste stigning ved årsskiftet har fremkaldt omfattende protester over hele landet. Priserne på den kollektive trafik er over de sidste årtier steget mere end det dobbelt så meget som alt andet. BT har regnet ud, at en busbillet i 1980 i HT-området kostede tre kroner. Det ville svare til 7 kroner i dag i reel værdi. Men den koster 17 kr.

De private busselskaber har også uden EU-direktiv bebudet nye prisstigninger. Profitten skal sikres:
– Over de næste par år skulle vi gerne se en justering af vores kørselspriser med tre procent. Vores forretning løber rundt, men konkurrencen er så hård, at vi ikke tjener nok til at kunne konsolidere os, siger Michael Brandt Nielsen.

EU-kommissionens forslag om fælles moms på den kollektive trafik er en del af harmoniseringen af den offentlige sektor i medlemslandene – og en bombe under den samlede kollektive trafik, der vil blive endnu dyrere, endnu ringere og tvinge flere endnu ind i privatbilerne – eller til at blive hjemme.

Den kollektive trafik er ud fra alle samfundsøkonomiske betragtninger et væsentligt gode. Ikke mindst for lavtlønnede, uddannelsessøgende, børn og ældre. Det er en fordel for miljøet og reelt besparende i forhold til infrastruktur og anlægsudgifter. Mange trafikøkonomer mener, at det samfundsmæssigt vil kunne betale sig at gøre den kollektive trafik helt gratis.

Den nyliberale EU-stat går den stik modsatte vej. En dårlig og dyr kollektiv trafik er også direkte og indirekte konsekvensen af det danske medlemsskab af EU, der sætter hensynet til monopolprofitterne over hensyn til samfundet og menneskene.

Se også
Den store trafikulykke: Privatiseringen
Kommunistisk Politik 3, 2004

Noget om takststigninger
Kommunistisk Politik 3, 2004

Netavisen 6. februar 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne