Århus Rådhus omringet af demonstranter

Mere end 10.000 demonstrerede i Århus

Mere end 10.000 demonstrerende og en tredobbelt menneskekæde omkring Århus Rådhus mødte nedskæringspolitikerne onsdag eftermiddag, da de mødte op for at vedtage den endelige udgave af nedskæringerne på 280 mio. kr. for Århus Kommune. Politikerne måtte løbe spidsrod mellem de vrede demonstrerende, men borgmesteren nåede dog at udslynge, at hun ville stå fast, og gennemføre de bebudede besparelser.

Ned med byrådet og Ud med borgmester Louise Gade lød blot nogen af råbene ned over politikerne fra de tusindvis af børn og voksne, der protesterede mod nedskæringer på børneområdet og mod besparelserne i det hele taget. Blandt de demonstrerende var der en vrede og harme, som ikke er set længe ved en demonstration mod de lokale budgetter.

Det nøjagtige antal af demonstrerende var svært at bedømme, for ikke nok med at Rådhuspladsen var fyldt, men de tilstødende gader og en del af selve Rådhusparken var optaget at vrede voksne og børn. Desuden var der en tredobbelt menneskelig mur omkring selve rådhuset, og der omkring gik demonstranter i store flokke rundt og rundt om Århus Rådhus.
Men et byrådsflertal vedtog alligevel sidst på onsdag eftermiddag besparelserne.

Byrådet tager udgangspunkt i, at der skal spare over 1.000.000.000 kr., skriver en milliard kroner, over fire år i kommunen. I år skal der spares næsten 300.000.000 kr.
For servicen overfor børnene skal der i år spares 62. mio. Denne plan har byrådet konsekvent sat i værk, og med aftenens vedtagelse er planen fuldført.

Den meget flotte demonstration er den foreløbige kulmination på protesterne og demonstrationerne mod det budgetforlig der blev vedtaget af V,K, CD og R i september sidste år i Århus Byråd. Kulminationen kommer efter fire måneder med protester og demonstrationer, faglige møder og arbejdsnedlæggelser indenfor det pædagogiske og kommunale område. På faglige møder i de sidste to uger har BUPL og PMF samlet hhv. 5.000 og 3.000 tilhørere og protesterende.

Med hensyn til besparelserne på det sociale og børneområdet har byrådsflertallet med Venstre i spidsen forsøgt at spille de forskellige ramte områder og parter ud mod hinanden. Således har de for eksempel spillet på den mangeårige splittelse mellem BUPL og PMF, og spillet på at spillet forældrebestyrelserne og lederne for børneinstitutionerne ud mod personalet. Sidst ved at foreslå konvertering af 400 pædagogstillinger til ufaglærte stillinger.

Da det ikke lykkedes at spille de to fagforeninger og deres medlemmer ud mod hinanden, men tværtimod styrkede deres sammenhold, sluttede denne fire måneder lange ping pong med , at forældrebestyrelserne og lederne for børnehaverne, vuggestuerne og fritidshjem/klubber nu blev pålagt selv at tage kampen med de ansatte om hvor der skal spares. Det er den klassiske med at Underdanmark selv skal forvalte elendigheden.

På forligs-natten i september udspillede der sig et lille intrigespil mellem venstreflertallet på den ene side og Socialdemokratiet og SF på den anden. Den sociale del af sparekataloget blev nemlig udarbejdet af S og SF i byrådet.

Da morgenen oprandt sagde venstreborgmester Louise Gade dem mange tak for hjælpen, og vedtag forliget udenom S og SF, som stod forsmåede med røde ører. Enhedslistens byrådsmedlem forlod forhandlingerne ud på natten, da sparekataloget ikke virkede spiseligt for ham. Socialdemokratiet og SF i Århus har siden taget skarpt afstand fra deres egen del af forliget, og formanden for LO Århus Hans Halvorsen og tidligere borgmester Flemming Fadøl Knudsen, har ligefrem udsendt bandbuller mod den nye borgmester og besparelserne, og lader på denne måde som om, de altid har været imod disse besparelser.

Denne lille kendsgerning har alle, der har omtalt besparelserne, stille og roligt glemt. Ikke mindst har den århusianske venstrefløj, Enhedslisten, KPiD og DKP/ML har glemt Socialdemokratiets og Socialistisk Folkepartis snuskede medvirken til besparelserne. Måske skyldes det at disse partier sværger til et såkaldt arbejderflertal med dem selv som aktive medspillere, efter næste byrådsvalg, og for at opnå dette må Socialdemokratiet for alt i verden ikke kritiseres.

Det socialdemokratisk ledte LO Århus har godt nok lagt navn og faner til flere af demonstrationerne, og et par talere er det også blevet til, men mig bekendt har det været meget sløjt med reel handling. Men de bedrøvelige kendsgerninger er, at hvis en sådan arbejderregering med S, SF og dele af venstrefløjen havde flertal i Århus Byråd, ville disse såmænd også have gennemført nedskæringerne over for den almindelige borger, og friholdt pengemændene og erhvervslivet.

Kaj Rudi Rasmussen

Nej tak til at administrere omfordeling til fordel for de rige

Udtalelse til demonstrationen
Arbejderpartiet Kommunisterne, Østjylland

Byrådsflertallets nye taktik med at lade forældrebestyrelserne og personalet på institutionerne slås om besparelserne, er et simpelt forsøg på at splitte de berørte grupper ud mod hinanden.
Modtrækket må være at styrke sammenholdet og udvide kampen.

Flertallet i byrådet er oplagt ikke modtagelig for mundtlige og logiske argumenter.
Derfor må den faglige kamp optrappes og andre grupper inddrages i sympatiaktioner. LO-Århus må komme ud af busken og i svingninger til støtte for de århusianske børn, børnefamilier og personalet.

Når Socialdemokratiet og SF nu står frem som modstandere af besparelserne, lyder det lidt hult i betragtning af, at de to partier jo selv har udarbejdet det oprindelige sparekatalog, som Venstre så overtog ubeset. Man må nok erkende, at hvis Socialdemokratiet havde været ved magten i dag, ville det være dem der havde ført sparekniven.

Byrådets sparekampagne mod børnepasningen må ses som et angreb på hele den århusianske befolkning. De seneste regeringer har gennem nedsættelse af bloktilskuddet og andre lovændringer overført udgifter fra staten til amter og kommuner, som på denne måde er blevet en forlænget arm for statens afvikling af velfærden og omfordelingen af goderne, til fordel for storkapitalen og kuponklipperne. Statens og kommunernes udgifter til velfærd skal simpelthen sænkes generelt.

En permanent sænkning af niveauet for børnepasningen har i årevis været på dagsordenen i Århus. Dels er der de seneste år presset flere børn ind på institutionerne, dels er priserne for pasningen hævet. Samtidig forsøger byrådet at presse lønnen for de ansatte. Det sker både ved at omkonvertere uddannet personale til lavere lønnede uuddannede, samt ved at ansætte rigtig mange i beskæftigelses-job, blot med kontanthjælp som “løn”.
Kampen fortjener fuld støtte.

Netavisen 22. januar 2004