Regering med ført hånd

Fogh og monopolerne:

Kommunistisk Politik 2, 2004

Fogh og hans regering er simpelthen et talerør for monopolerne og kapitalen. Det blev plastisk understreget, da det blev afsløret, at en topfigur i Dansk Industri skrev førsteudkastet til hans nytårstale.

Fogh-regeringen er i åbenlys krise. Efter to år ved regeringsmagten har en kombination af en antifolkelig og reaktionær politik og den ene skandale efter den anden, der hjemsøger ministre og spindoktorer på skift, indhentet den. Da dens ‘troværdighed’, som den har pukket på som en hovedbestanddel af sit image (‘Vi gør, hvad vi siger’ og ‘Vi holder, hvad vi lover’) for alvor begyndte at krakelere med det planlagte dagpengeangreb i efteråret, som regeringen måtte tage i sig igen, tog nedturen fart. De tre ultraborgerlige partier, der har haft et komfortabelt folketingsflertal siden 2001, har ifølge alle de seneste opinionsmålinger mistet det. Et valg ville bringe Lykketofts Socialdemokrati tilbage som regeringsleder.

Hamskifte

Taktisk har den kriseramte regering valgt at begrænse skaderne og forsøge at genvinde de tabte stemmer ved at ‘opbløde sin profil’. I stedet for den ‘resultatorienterede liberaliseringsdamptromle’ skal der skabes et indtryk af, at Fogh-regeringen ikke er monopolernes regering, men forsvarer ‘velfærden’. At den ikke er krigsliderlig, hverken udadtil eller indadtil, men fredsommelig, rummelig og fuld af respekt for menneskene og humane værdier. Følgelig er statsministeren selv også i gang med et hamskifte.

Indtrykket af den ‘effektive’, ‘målrettede’ og ‘dygtige’ politiker skal afløses af en mere rummelig og landsfaderlig figur, der sætter konkrete mennesker og bløde værdier højt.
Fogh nedtoner de nyliberale mærkesager og begynder at aflægge besøg på kommuneskoler for at ‘lære’. Han ved ikke længere alt, eller hvad der er det bedste; han er blevet en ydmyg elev.

Den politisk afdæmpede nytårstale var tænkt som et led i dette hamskifte. Folketingspartiernes umiddelbare reaktion var, at den var forbløffende ‘indholdsløs’. Den ville ikke noget konkret. Pia Kjærsgaard til ærgrelse, andre til fornøjelse: Den viste en ramt og ret så handlingslammet regering.

Den efterfølgende ballade omkring talen kunne derfor dårligt være kommet mere ubelejligt for regeringen.
Det viste sig nemlig, at godt nok er stemmen Foghs, men at talen skrives med ført hånd.

Et word-dokument afslørede nemlig, at Dansk Industri – eller rettere sagt DI’s erhvervsjuridiske chef, Christopher Arzrouni – havde haft en finger med i spillet, da talen til hele det danske folk blev til. Det oprindelige dokument var oprettet ikke i statsministeriet, men af Arzrouni.

Spin og atter spin

Statsministerens personlige spindoktor, pressechef Michael Kristiansen, reagerede i første omgang med bortforklaringer og hele og halve løgne. Michael Kristiansens første forklaring var, at han ikke anede, om Christopher Arzrouni på den ene eller den anden måde havde medvirket til talen. Senere forklarede han, at Christopher Arzrouni havde sendt mailen med dokumentet direkte til Anders Fogh Rasmussens private mail. Han prøvede at skjule Arzrounis medvirken og lod, som om Arzrouni havde mailet direkte til Anders Fogh.

Nu viser det sig, at Arzrouni havde skrevet et komplet førsteudkast til statsministerens nytårstale, og at det var Michael Kristiansen, der modtog den og sendte den videre til Fogh. Det er komplet usandsynligt, at han ikke skulle være klar over, hvad han videresendte, og i øvrigt at han ikke skulle kende noget til indholdet af nytårstalen, eller hvordan den blev til.

Da avisen Jyllands Posten i kraft af presseloven fik udleveret papirerne fra statsministeriet, blev sagens rette sammenhæng klar:
Arzrouni fra Dansk Industri, og fremtrædende medlem af den liberale tænketank Libertas, har skrevet et komplet førsteudkast til statsministerens nytårstale. Mange ideer, pointer og hele ordrette passager er herfra vandret ind i den tale, Fogh afleverede til folket og nationen.
Foghs endelige tale var skrevet direkte ind i Arzrounis dokument.
Michael Kristiansens forhold til sandheden er mere end betændt.

Hele affæren skyldtes sjusk på statsministerens kontor. Man havde ikke skjult sporene fra tekstens første tilblivelse. Michael Kristiansens og statsministeriets første reaktion var da også, at sådanne fadæser skulle undgås i fremtiden: Fra nu af, meddelte han, vil man fremsende taler og dokumenter som pdf-filer, der ikke vil kunne spores tilbage til udgangspunktet!

Med ført hånd

Da Jyllands Posten kunne offentliggøre hele Arzrounis førsteudkast, var skaden sket. Derfor valgte statsministeren og hans spindoktorer at gå til modangreb.
Fogh udtalte derfor (12.01.) til Berlingske Tidende, at

1. der ikke er nogen sag (underforstået, at det er en helt normal foreteelse, at statsministertaler udarbejdes i en arbejdsgiverorganisation eller et fagforbund),
2. at Socialdemokraternes kritik af pressechefen er urimeligt parti-taktikeri (efter devisen om, at et angreb er det bedste forsvar),
3. og at i øvrigt ‘Hver en stavelse i talen er min’ (efter en forestilling om, at skal man lyve, kan man lige så godt gøre det massivt).

Fogh har dermed udfordret ikke bare oppositionen, der vejrer blod, og ikke bare pressen, der gerne vil være mikrofonholder, men ikke for afslørede løgne – han har også udfordret almindelige menneskers dømmekraft. Det vil han ikke slippe godt fra.

De fleste normale menneskers konklusion vil være:
Statsministeren og hans regering er talerør for monopolerne og arbejdsgiverne.
Statsministeren lyver.
Hans pressechef lyver også – for skatteborgernes penge.
Regeringens troværdighed? Rent spin!

Se også
‘Hver en stavelse er min’ Kommunistisk Politik 2, 2004
Libertas: Ultraliberalisternes rugekasse og tænketank Kommunistisk Politik 2, 2004
Anders Foghs trosbekendelse Kommunistisk Politik 1, 2004

Dokumentation
Christopher Arzrounis udkast til Foghs nytårstale Del 1 Jyllands Posten
Del 2
Del 3
Del 4

Netavisen 13. januar 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne