Dagpengemodtagere på bistand

‘Strukturreform’: Unionstilpasning
Kommunistisk Politik 2, 2004

Den kommende reform af amter og kommuner vil, hvis det står til Strukturkommissionen, betyde, at 500.000-600.000 dagpengemodtagere årligt skal hente deres understøttelse på kommunens kontor, der samtidig skal harmonisere reglerne i et såkaldt “enstrenget” system.

“På beskæftigelsesområdet er det kommissionens vurdering, at der vil kunne opnås en bedre opgaveløsning, hvis der sker en samling af det nuværende opdelte system. Kommissionen anser det for vigtigt, at der så vidt muligt sker en harmonisering af reglerne i de forskellige forsørgelsesordninger,” fastslår Kommissionen i afsnittet om job-indsatsen.

Det har med rette bragt formanden for A-kassernes Samvirke, Morten Kaspersen, på banen:
– Hvis politikerne vælger at følge kommissionens anbefalinger på dette område, er det første skridt i retning af at nedlægge a-kasserne. Så skal alle ledige på kommunekontoret for at hente deres understøttelse, udtaler han til Fagbladet.

– Ved regeringens tiltrædelse gjorde den det klart, at den blandt andet ønskede rådighedsvurderingen fjernet fra a-kasserne. Regeringen forsøger at stække a-kasserne og fagbevægelsen alt det, den kan, konstaterer Morten Kaspersen.
Det er således ikke kun et spørgsmål om, hvilket kontor de arbejdsløse skal hæve understøttelsen hos. Det er i endnu højere grad et spørgsmål om angreb på satsernes størrelse, rådighedsvurderingen og beskæftigelsesindsatsen, der er tale om.

– 85 til 90 pct. af medlemmerne er i dag tilfredse med den service, de får i deres a-kasse, så jeg kan kun se ulemper og ingen fordele ved forslaget, fastslår Morten Kaspersen.
Derimod har LO udtrykt, at de er positive overfor et enstrenget system, hvis blot behandlingen forrykkes fra kommunerne til statsligt regi, hvilket DA har erklæret sig enige i.

Se også:
‘Reform’: Unionsstruktur til delstat Danmark KP2, 2004
Tæppet rives væk under de offentlige ansatte KP2, 2004
Hvorhen Fyn? KP2, 2004
Kommunalreformens betydning for den jyske befolkning KP2, 2004

Netavisen 19. januar 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne