Mjølnerparken i oprør

Beboerne i Mjølnerparken i København protesterer nu mod den dårlige behandling, de og mange andre i årevis har fået fra socialcenter Nørrebro. Den konkrete anledning til underskriftsindsamlingen er truslen om at fratage Hassan Al-Shami kontanthjælpen, fordi han ikke kan deltage i arbejdsprøvning. HAS er torturoffer med de følgevirkninger, der kaldes posttraumatisk belastningsreaktion, samt andre fysiske eftervirkninger.

Den 15. november 2000 afgjorde den sociale ankestyrelse ellers i to tilsvarende sager, at ansøger opfyldte betingelserne for mellemste førtidspension.

Socialcenterets behandling baserer sig på udtalelser fra lægekonsulent Jens Bang, hvorefter HAS har “skånebehov over for det helt tunge skulderbelastende arbejde, herudover burde kl. kunne påtage sig lidt af hvert”, hvilket er totalt i modstrid med udtalelserne fra Revacenteret, som ifølge lægekonsulenten er taget med i betragtning.

ÅBENT BREV FRA BEBOERNE I MJØLNERPARKEN

Vi undertegnede beboere i Mjølnerparken rejser hermed en klage mod Lokalcenter Nørrebro over den elendige behandling, som vi bliver udsat for.

1. Mange familier får stoppet deres kontanthjælp uden varsel.

2. Mange tvinges til hårdt arbejde/aktivering til trods for dårligt helbred, psykiske problemer og handicap.

3. Sagsbehandlerne sætter utrolig svære betingelser for familierne, bl.a. ved nedsættelse af støtte, der især vedrører børnene.

4. Mange tvinges ud i job/aktivering, uden at man har sikret danskundervisning og viden om rettigheder og pligter på arbejdsmarkedet. De har været overset af systemet i mere end 15 år.

5. Ældre beboere, som har været negligeret af centeret i årevis, bliver nu sendt ud i job/aktivering uden de nødvendige danskkundskaber.

6. Beboere, som modtager danskundervisning, fratages denne i forløbet og sendes i job/aktivering.

7. Ulovlig tilbageholdelse af kontanthjælp, når job/aktivering eller førtidspension ikke lykkes.

Dette brev sendes til:
Lokalcenter Nørrebro, Baldersgade 24, 2200 København N, Socialminister Henriette Kjær, Borgmester Bo Asmus Kjeldgaard, BR’s FAF, FT’s socialudvalg, samt pressen.

Nørrebro den 24. november 2003

Underskrevet af 220 beboere i Mjølnerparken

Netavisen 9. december 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne