Falsk ‘kommunistisk samling’APK

Arbejderpartiet Kommunisterne
Centralkomiteen 1. december 2003

English version

De selvudnævnte kommunistpartier KPiD, DKP-ml og DKP forhandler om sammenslutning i et parti. En konkret sammenlægning af KPiD og DKP-ml synes at være på vej i 2004.

APK konstaterer, at dette ikke vil føre til en styrkelse af kommunismen i Danmark, men til et nyt revisionistisk parti, som hverken vil tjene kampen for et socialistisk Danmark under arbejderklassens herredømme eller kampen til forsvar for arbejderklassens og det store flertals interesser i dagskampen.

Grundlaget for sammenslutningen er det såkaldte ‘antimonopolistiske demokrati’, en sammenhængende reformistisk strategi og taktik, som udvikledes af den sovjetiske revisionisme efter SUKPs 20. kongres i 1956 som et opgør med marxismen-leninismen. Dens anvendelse førte til katastrofen i Chile i 1973 – men den blev alligevel programgrundlag for DKP i Danmark i 1976.

De tre partier har alle tilsluttet sig denne falske kommunistiske platform, som historisk har spillet fallit. For DKP-mls vedkommende markerer det partiets endelige overgang til sovjetrevisionistiske positioner – og dets opgør med partiets revolutionære fortid, idet det blev stiftet og opbygget netop i kamp mod revisionismen. Det er resultatet af kuppet mod partiet i 1997, der førte til dets splittelse og degeneration.

APK erklærer, at det fortsætter kampen mod den moderne revisionisme i Danmark og dets repræsentanter, for at opbygge et stærkt kommunistisk parti på marxismen-leninismens grund og sikre virkelig enhed blandt de kommunistiske og revolutionære kræfter.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne