“Starthjælp”: Pænt ord for forarmelse

Den berygtede “starthjælp”, bistandsydelser, der ligger langt under den normale bistandshjælp til de nyankomne flygtninge og indvandrere, har kun medført til yderligere fattigdomgørelse af flygtninge og indvandrere. Ikke en eneste er kommet i arbejde som følge af “starthjælpen”.

Den ekstremt ringe “starthjælp”, som ligger væsentligt under den almindelige bistandshjælp og som alle flygtninge i dag skal klare sig for i de første tre måneder af deres ophold (eller som det officielt kaldes deres introduktionsperiode i Danmark) har udelukkende forringet deres levevilkår yderligere. Med endnu flere flygtninge og indvandrere, der lever under EU’s fattigdomsgrænse til følge, og helt uden, at en eneste mere er kommet i arbejde.

Problemet er ikke, som Fogh-regeringen og støttepartiet Dansk Folkeparti i den skærpede hetz imod flygtninge og indvandrere hævder, at flygtningene og indvandrerne ikke vil arbejde som følge af, at bistandshjælpen er alt for høj. Derimod at arbejdspladserne ikke er til at opdrive. Uanset hvor meget bistandshjælpen beskæres og levestandarden smadres for flygtninge og indvandrere, så kommer der ikke flere i arbejde i en tid, hvor arbejdsløsheden endog er stigende.

Arbejdspladserne findes ikke i dagens Danmark, fastslår arbejdsmarkedsforsker Jørgen Stamhus fra Ålborg Universitet overfor SiD’s Fagbladet. Han tilbageviser myten om, at folk går ledige, fordi det ikke kan betale sig at arbejde. Folk er arbejdsløse på grund af de dårlige konjunkturer og manglende kvalifikationer. Incitamenter i form af forringet bistandshjælp virker ikke, men ødelægger blot folks økonomi yderligere og kvæler alt overskud selv til at gøre en indsats for at finde arbejde (eller for at dygtiggøre sig). Det hæmmer alle aktive forsøg på integration i det danske samfund.

Det var faktisk sådan, at nyankomne flygtninge før indførslen den ekstremt lave bistandshjælp, som fuldstændigt forkvaklet og totalt misvisende kaldes for starthjælp, havde lettere ved at finde arbejde, fastslår analyseinstituttet CASA (Center for Alternativ SamfundsAnalyse) i sin seneste rapport. Den samme rapport, som opgør antallet af danskere, som lever under EU’s fattigdomsgrænse, til 30.000, hvoraf en meget stor del udgøres af flygtninge på starthjælp (og unge kontanthjælpsmodtagere).

Men, måske handler starthjælpen i virkeligheden overhovedet ikke om få flere i arbejde, men om at skræmme flygtninge og indvandrere fra at bosætte sig i Danmark. Den mistanke får man unægtelig, mener Jørgen Stamhus.

“Måske har det en lille indflydelse”, udtaler integrationsminister Bertil Haarder til SiD’s Fagbladet, men klamrer sig til påstanden om, at forarmelsen af flygtningene og indvandrerne tilskynder dem til at få arbejde: “Det afgørende er, at starthjælpen skal tilskynde folk til at arbejde. Man kan ikke bare opgive starthælpen!”

Se også
Fattigdommen breder sig som pest i Danmark
Netavisen 21.11.2003

Netavisen 22. november 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne