STOP NEDSKYDNINGEN AF SKOLEPRAKTIKKEN!

Elever på Erhvervsskolerne landet over strejker i protest mod Fogh-regeringens planer om at skyde skolepraktikken ned og halvere deres lærlingeløn.

– Det er af enorm betydning, at den faglige skoleungdom nu er gået i aktion. Fogh-regeringens nedskæringsplaner over for erhvervsskoleeleverne er et ekstremt udtryk for både dens ungdomsfjendskhed og anti-arbejder-politik, siger Troels Riis Larsen, formand for Danmarks Kommunistiske Ungdomsforbund DKU.

Erhvervsskoleeleverne står som de øvrige ungdomsuddannelser over for forringelser på uddannelsesstederne, og de har deltaget i de store protester, som gymnasieelever og skoleelever har stået i spidsen for. Men med aktionsdagen den 21. oktober under parolen “SIG STOP – eller de skyder skolepraktikken ned!” sætter de fokus på de særlige angreb, der er rettet mod dem.

Skolepraktikken er erhvervsskoleelevernes garanti for, at de kan færdiggøre den uddannelse, de er gået i gang med. I øjeblikket arbejder regeringen, Dansk Folkeparti og de radikale ihærdigt på en aftale, der skal fjerne denne garanti. Dels vil man skære kraftigt i antallet af skolepraktikpladser, dels vil man halvere de resterende skolepraktikanters lærlingeløn. Erhvervsskolernes Elev-Organisation (EEO) er i oprør, og elever over hele landet fulgte opfordringen til aktion.

Christina Nielsen, nytiltrådt formand for Erhvervsskolernes Elev-Organisation, står målløs overfor regeringsudspillets manglende indsigt i skolepraktikkens betydning for erhvervsuddannelserne:

– Så sent som i august viste en Gallup-undersøgelse, at hver femte erhvervsskoleelev ville fravælge erhvervsuddannelserne, hvis det ikke var for skolepraktikken. Det tror da pokker – hvem vil risikere at være halvvejs gennem sin uddannelse og så ikke få lov til at gøre den færdig? De involverede partier må have glemt, at skolepraktikken blev indført, fordi virksomhederne ikke oprettede tilstrækkeligt mange praktikpladser. Det gør de stadigvæk ikke. Og så længe det er virkeligheden for os erhvervsskoleelever, ja så har jeg mere end svært ved at se argumentet for at fjerne skolepraktikken, siger hun.

DA har selv været med til at formulere en målsætning, der pålagde virksomhederne at oprette 36.000 praktikpladser om året. I dag oprettes der ifølge tal fra Undervisningsministeriet årligt 28.000 pladser. Nikolaj Bak, næstformand i EEO, udtaler:

– Hvis virksomhederne levede op til deres egen målsætning, ville skolepraktikken automatisk blive overflødig. Det så EEO da også gerne, den var. Men så længe det ikke er tilfældet, skal eleverne tilbydes et holdbart alternativ. Derfor er det fuldstændig forfejlet, at partierne diskuterer, hvordan de kommer af med skolepraktikken. De burde snarere diskutere, hvordan man kan forbedre den.

Også ideen om at give skolepraktikanter SU-sats frem for rigtig lærlingeløn møder hårde ord. Det vil for mange skolepraktikanter betyde en halvering af deres indtægt – en indtægt, som de ikke har
mulighed for at supplere. EEO’s tidligere formand Martin Nielsen kommenterer det således:

– Det er et forslag, som man har sagt vil motivere elever til at søge praktikpladser indenfor andre fag. Men det har ikke en skid med motivation at gøre. Der er tale om ren og skær tvang, for skolepraktik er en fuldtidsstilling, nøjagtig ligesom virksomhedspraktik. Og når man er i praktik har man ikke mulighed for at tage det fritidsjob, som stort set alle andre studerende er afhængige af.

Se mere på EEO’s hjemmeside
http://www.eeo.dk/

Netavisen 21. oktober 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne