Statskaution til danske virksomheder i Irak

De danske virksomheder – herunder Maersk-Møller – der investerer i det besatte Irak, behøver ikke frygte økonomiske tab. Den danske stat/regeringen stiller med bred støtte fra Folketingetspartier, herunder Socialdemokratiet og SF, kaution for 1 milliard kroner.

Ikke nok med, at den danske befolkning har måttet punge ud med store summer til den ulovlige krig imod og senere besættelse af Irak, og besættelsen af Afghanistan. Befolkningen skal nu også tvinges til at stå som garanter for, at danske virksomheder ikke kommer til at tabe penge på aktiv medvirken til besættelsen af Irak ved at investere i den amerikanske “genopbygning” af Irak. Eksporten til Irak: de forventede milliardkontrakter og indtægter til dansk industri, forsynes med sikkerhedsnet.

At den amerikanske besættelsesmagt og medløbere såsom Danmark har mødt hårdnakket modstand fra den irakiske befolkning, der modsætter sig besættelsen og udplyndringen af deres land, skal ikke holde de danske firmaer tilbage i dansen om guldkalven. På befolkningens vegne kautionerer Staten (regeringen) for indgåede kontrakter med danske firmaer om eksport til Irak som en “belønning” for den danske deltagelse på amerikansk side.

I alt 1 milliard kroner afsættes til formålet. Går de danske firmaers kontrakter i Irak i vasken som en følge af den usikre situation, garanterer staten/regeringen for, at firmaerne får deres penge hjem – en garanti, der efter sigende er nødvendig, fordi det private forsikringsmarked ikke vil stille garanti, da risikoen for at eksportere til Irak vurderes for at være alt for stor. Det danske erhvervsliv må for alt i verden ikke risikere at tabe penge på det danske krigseventyr og (med)besættelsen af Irak.

Det er imidlertid ikke blot den sorte Fogh-regering og støttepartiet Dansk Folkeparti, der garanterer det danske erhvervslivs eksport til det besatte Irak og deltagelse i den amerikanske “genopbygning”. Også oppositionen er med på vognen. Både de radikale, socialdemokraterne og SF. Deres betingelse (figenblad) for statskautionen er, at Folketingets finansudvalg løbende følger den danske eksport til Irak og hvert halve år modtager statusopgørelser over, hvad kautionen bruges til.

To danske virksomheder, der samlet har udsigt til ordrer på i alt 450 mill. kroner i Irak, har allerede stillet sig op i køen. Ikke nok med, at de danske statskroner bruges på en ulovlig deltagelse i krig og besættelse af Irak (og Afghanistan) – de bruges også til at garantere det danske erhvervslivs profitter (eksport til Irak) i forbindelse med de givtige kontrakter, der kan tegnes i det besatte land.

Netavisen 15. oktober 2003