Danske Skoleelever: Kampen er begyndt

Det bliver sværere at gennemføre nedskæringer og besparelser på folkeskoleområdet. I hvert fald har eleverne tænkt sig at gøre livet surt for de politikere der ikke anerkender, at investeringer iuddannelsessystemet er investeringer i Danmarks fremtid. Det står helt klart efter Danske Skoleelevers landskonference i weekenden.

Det er muligt, at de danske skoleelever ikke læser og regner godt nok, at de er for dårlige til geografi, har brug for mere engelsk og i øvrigt ikke kan finde ud at opføre sig ordentligt og anstændigt. Manglen på basale færdigheder m.m. til trods, er der dog én ting der undrer skoleeleverne: Hvordan økonomiske nedprioriteringer kan gå hånd i hånd med ønsker om øget faglighed, udviklingsprogrammer og en bedre folkeskole?

De to ting: Det første der er udtryk for realiteterne, det andet der er utryk for flosklerne er hinandens modsætninger. Muligvis ikke for politikerne – men i hvert fald for eleverne, der på DSE’s landsdækkende konference i weekenden har taget skarpt afstand fra de besparelser som der fortsat rammer de danske skoler.

Eleverne er helt enige om, at kampen mod nedskæringer skal intensiveres og forstærkes – og det er det budskab, som sendes fra et historisk møde. Historisk fordi sammenlægningsplanerne blandt de to elevforeninger: Danmarks Elev Organisation (DEO) og Folkeskoleelevernes Landsorganisation (FLO) blev godkendt med et overvældende flertal.
Dermed er der kun én formel afstemning tilbage i foråret, førend sammenslutningen er endelig. Eleverne har dermed taget det første afgørende skridt mod en samlet elevbevægelse – den basale forudsætning for at kunne stå stærkt over for omverdenen.

Landskonferencen besluttede i øvrigt at gå aktivt ind for en sænkelse af valgretsalderen til 16 år. Blandt deltagerne var der udbredt frustration over det skævvridende befolkningsfokus som der lægges for dagen – hvor ældregenerationen er fredet, mens de unge står for skud. En styrkelse af samfundsfag – det skal begynde tidligere og have flere timer – er
forudsætningen for en valgretssænkelse.

DSE’s landskonference vedtog følgende udtalelse omkrig de nuværende protester mod nedskæringer:

Kampen er begyndt

De københavnske folkeskole- og ungdomsuddannelseselever aktionerer på tirsdag på Christiansborg Slotsplads. Det sker for at sætte fokus på de nedskæringer der rammer hele uddannelsessektoren i disse år. Danske Skoleelever (DSE) støtter kampen mod besparelser.

250 elever forsamlet på DSE’s landskonference udtaler:

Vi ved, at der kommer flere og flere elever i klasserne i disse år. Det burde være lig med en nettoforøgelse af midlerne. Med indtrykket af de unge som nogle snotforkælede, egocentrerede zappere har politikerne imidlertid godt belæg for at påstå, at vi har det bedre end nogensinde før – og med fremmaningen af folkeskolen som en pamperinstitution der rask væk smider penge efter specialundervisning, efterskoler og 10. klasser, så er folkeskolen nærmest et oplagt sted at spare. Eller, som politikerne kalder det, at ”effektivisere” og ”udnytte ressourcerne mere målrettet”.

Flosklerne om øget faglighed, udviklingsprogrammer og nyt folkeskoleforlig står imidlertid i skærende kontrast til virkeligheden: Et horribelt undervisningsmiljø, flere elever i overfyldte klasser, fjernelse af lejrskoler, fjernelse af to-lærer ordninger osv. Vi snakker så meget om at nedbringe antallet af elever der forlader folkeskolen uden sikre læsefærdigheder. Det rummer unægteligt noget hult, når vi kan se, at de basale forudsætninger for en ordentlig undervisning ikke er til stede.

Folkeskolen skal ikke ses som en udgiftskrævende institution – men som en institution, som vi ved at investere i kan sikre fremtiden. Vi har ikke brug for at blive syltet i en velfærdskommission – vi har brug for fremadrettet handling i erkendelse af, at en veluddannet befolkning er forudsætningen for et godt samfund. Også om 20 år.”

Landskonferencen giver udtryk for fuld sympati og støtte til de aktionerende elevers sag.

Landskonferencen vedtog desuden en udtalelse om integration i folkeskolen og en udtalelse om sænkelse af valgretsalderen.

Se
Lad de to veje mødes
16 års valgret

Netavisen 7. oktober 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne