Foghs afstemningsfiflerier

Anders Fogh Rasmussen og unionspartiernes udmelding om, at et Nej til EU-forfatningen er lig med udtræden af EU får Folkebevægelsen mod EU til at kræve debat og folkeafstemning om reelle valgmuligheder. Ole Krarup kommenterer fiflerierne.

– Et dansk nej til EU-grundloven vil ikke medføre en automatisk udmeldelse af EU. Det er klart for enhver der kender bare lidt til den nuværende EU-system, udtaler Ole Krarup, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.

– Folkebevægelsen mod EU kan selvsagt ikke protestere mod statsministerens erklæring om, at der skal afholdes en folkeafstemning om medlemskabet. Det imødekommer Folkebevægelsens mangeårige politiske mål, siger Ole Krarup og fortsætter:

– Men regeringen mangler én pointe: I folkestyrets navn må vi protestere imod, at regeringen øjensynlig vil afholde denne afstemning – vel nok den vigtigste i vores levetid – uden nogen forudgående grundig debat om de reelle valgmuligheder i den situation.

– Det er Folkebevægelsens krav, at et nej til EU-grundloven efterfølges af en sådan grundig debat med efterfølgende folkeafstemning om Danmarks EU-medlemskab, herunder Danmarks muligheder for samarbejdsaftale med EU og nye muligheder for frihandel og internationalt samarbejde – ikke mindst med de nordiske lande, samt forholdet til bl.a. Europarådet, WTO og FN. Befolkningen bør have mulighed for til at diskutere de reelle alternativer.

Før Foghs udmelding om at Nej til forfatning = Ud af EU søgte han en vej til et ændret dansk retsforbehold i forbindelse med den kommende EU-forfatning. Det skal sendes til folkeafstemning samtidig med forfatningen. Det skal det ændres, så Folketinget i fremtiden kan vælge, hvilke dele af det retlige samarbejde Danmark skal deltage i.

– Vi foreslår en mekanisme, så Danmark fra sag til sag kan beslutte, om vi vil være med i det retlige samarbejde, sagde Anders Fogh Rasmussen.
En sådan model findes i Storbritanniens og Irlands forhold til det europæiske Schengen-samarbejde. Også her beslutter de to lande fra sag til sag, om de vil deltage eller stå udenfor.

Folkebevægelsen mod EU ser også dette som en manøvre for på sigt at eliminere den retslige undtagelse – fordi Fogh ville tabe en udemokratisk omafstemning.
– Der sker ikke blot en omfattende ‘botanisering’, som radikale Marianne Jelved kalder det – i de danske undtagelser. Anders Fogh Rasmussen lægger reelt op til en gradvis fjernelse af den retlige undtagelse, selv om han angiveligt blot vil ‘modernisere’ den, siger Ole Krarup.

– Anders Fogh Rasmussen søger at komme uden om en folkeafstemning om retsundtagelsen. Han erkender på forhånd at det slag er tabt, da hans eget ministeriums opinionsundersøgelse har vist, at 70 pct. af danskerne vil stemme nej til afskaffelsen. Derfor foreslår han en model, hvor folketingsflertallet i sag for sag kan tilslutte sig enkelte EU-retsakter under dække af, at Folketinget så stadig bestemmer. Men det er i realiteten en gradvis afskaffelse af undtagelsen. Tilslutter folketingsflertallet sig en retsakt er der ingen vej tilbage. Det er en ensrettet trafik. Det er definitivt. Denne model ønsker regeringen indskrevet i den nye traktat – EU-grundloven.

– Der er tale om en reel afskaffelse af retten til selv at bestemme retspolitiken. Denne undergravning af den retlige undtagelse sker på trods af stigende kritik af EUs retsakter på dette område for undergravning af de grundlæggende retsprincipper. I stedet for det røgslør over de virkelige hensigter bør statsministeren og ja-siden spille med åbne kort, siger Ole Krarup.

Netavisen 25. september 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne