Strejker og demonstration imod nyt nedskæringsbudget i Odense

18 af Odenses skoler var onsdag ramt af strejke i protest mod byrådets planlagte besparelser på skoleområdet. På de fleste skoler gik lærerne i strejke. Følgende skoler strejkede: Abildgård, Agedrup, Dalum, Ejby, H.C.Andersen, Hjallese, Humlehave, Højby, Højstrup, Kragsbjerg, Pårup, Rosengård, Sct. Hans, Spurvelund, Stige, Søhus, Tornbjerg, Ubberud.
Alene disse navne viser bredden i protesten. I alt 431 lærerne deltog i strejken. Alle risikerer bod.

Opdateret 19.09

Skolelærerne på mange af Odenses skoler nedlagde onsdag kl. 12.00 arbejdet, holdt fagligt møde og tog ind til demonstrationen på Flakhaven (rådhuspladsen i Odense) mod det nye nedskæringsbudget for Odense Kommune, som Odense Lærerforening havde indkaldt til kl.14.00 op til 1. behandlingen af budgetforslaget
Hver 10. skolelærer i Odense er fyret inden udgangen af år 2004. Alt i alt 100 skolelærere.

Som konsekvens af sidste års budgetforlig samt af det nye budget for Odense Kommune, hvis børn- og ungeudvalgets spareplan vedtages, et spareforslag, som er udarbejdet af S og SF, der har flertal i udvalget, men kan forvente støtte fra de åbent borgerlige partier i byrådet. Det fastslog skolelærerne med et hav af skilte med teksten “fyret lærer”. Det blev også slået fast af talerne på demonstrationenmod det nye nedskæringsbudget for Odense Kommune.

Op mod 800 lærere og en hel del elever var troppet op på Flakhaven for at give luft for deres harme. Odense Lærerforening havde opfordret alle sine medlemmer, som ikke havde arbejdsopgaver på det pågældende tidspunkt til at deltage i demonstrationen, men langt flere deltog. Skolerne fulgte i stort omfang en opfordring fra det faglige netværk, som opstod i Odense under den seneste lærerkonflikt om at nedlægge arbejdet kl.12.00, holde faglige møder og tage ind til demonstrationen.

Talerne beskrev desuden de alvorlige konsekvenser nedskæringerne på skoleområdet vil få både for lærerne og for eleverne. Udover, at hver 10. odenseanske skolelærer ved udgangen af 2004 vil være fyret som følge af sidste års nedskæringsbudget – stigende til 120 lærere år 2007, så er Budget 2004 et generalangreb på de odenseanske læreres arbejdsforhold.

Den seneste arbejdstidsaftale, som Kommunernes Landsforening skønt indædt modstand fra lærerne fik trumfet igennem, skal nu udnyttes til fulde. Lærerne skal presses til at bruge meget mere af deres arbejdstid på undervisning på bekostning af forberedelsestid og de øvrige opgaver, som lærerne skal varetage for at sikre en ordentlig undervisning. Forældresamarbejde, samtaler med og rådgivning af eleverne, lejrskoleophold, andre sociale arrangementer, ekstraindsats for at hjælpe de svagere elever mv. Ja, det bliver en by i Rusland.

Timetildelingen til skolerne sættes ned, lærernes pausetid beskæres, skolemaden bliver dyrere for de økonomisk svagest stillede, da tilskuddet reduceres, tandplejen forringes osv. Skoleeleverne og ikke mindst svagest stillede elever rammes. De har iøvrigt specielt fået den kommunale nedskæringskniv at mærke. Indsatsen over elever, der har særlig behov for støtte, forringes voldsomt.

Protesterne er langt fra slut med disse aktioner. Det er blot begyndelsen.

Se også:
APK-Odense: Skrot det ny nedskæringsbudget

Netavisen 18. september 200


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne