Aktive Modstandsfolk: Hyldest påbyder handling

1. september 2003

Til
Statsminister Anders Fogh Rasmussen
Statsministeriet, Prins Jørgens Gård 11
1218 København K

Fra augustoprøret 1943:
Væltet politibil i Odense

Aktive Modstandsfolk, der stadig er Danmarks ældste og mest betydende forening af modstandsfolk, fanger og enker, takker statsministeren for den dristige erklæring den 29. august i anledning af 60-års dagen for folkets sejr over den ydmyge kollaborationspolitik, som samarbejdspolitikerne havde valgt. I erklæringen hedder det:

“Vi skylder en stor tak til de modstandsfolk, som gennem sabotage mod tyskerne og samarbejde med de allierede trodsede samarbejdspolitikerne og sikrede i sidste ende Danmark en plads på den rigtige side i kampen mod nazisterne.”

Det er første gang, en statsminister har hyldet dem, der på ugunstige vilkår smedede modstanden og rejste den uimodståelige oprørsbølge, som fejede den føjelige regering bort. Tak for det.

Vi mener, at erklæringen bør få kød og blod og efterfølges af yderligere erkendelse og foranstaltninger. Vi foreslår:

1. Til oplysning – presse, foredrag, film m.v. – om frihedskampen og nazismen, især blandt de unge, opretter staten en fond på mindst 10 mio. kr. Som navn foreslås “29.august-Fonden”.

2. Fonden betragtes som en symbolsk kompensation for de politiske overgreb på de mere end 400 modstandsfolk og forfulgte flygtninge, som samarbejdspolitikerne udleverede til de tyske bødler, og som kostede mange menneskeliv og helbredsskader.

3. Oprettelsen af fonden ledsages af en offentlig, skriftlig undskyldning og beklagelse til alle kategorier af ofre for overgreb.

4. Som følge af statsmagtens førtidige, forordnede nedlæggelse af Frihedsfonden i 1996 skal der bevilges midler til nødvendigt, forsømt omsorgsarbejde, rådgivning, juridisk bistand m.v. for de nuværende lige ved 5.000 anerkendte modstandsfolk og enker.

5. Fonden skal yde tilskud til drift af modstandsfolkenes organisationer. Derved vil de blive undtaget den ydmygende og helt tilfældige, skæve fordeling af midler fra tips- og lottomidlerne.

Aktive Modstandsfolk tilsiger medvirken til forslagets gennemførelse. Vi håber, forslaget vil blive gennemført hurtigst muligt, og anmoder om at blive holdt orienteret om det videre forløb.

Med venlig hilsen
Aktive Modstandsfolk/
Frede Klitgård

Se også
2 åbne breve til regering og folketing fra Dokumentationscenter mod Historieforfalskning (DmH)
Vedtaget på det offentlige møde om augustoprøret lørdag den 30. august 2003 i SiD-Huset, Kampmannsgade i København

Netavisen 9. september 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne