Skatteforvaltningen i Århus på sprøjten

I skatteforvaltningen i Århus strutter de omkring 200 ansatte snart af sundhed. De har nemlig fået tilbudt årlig vaccination med influenzamedicin. Medicineringen skaber bedre arbejdsmiljø – (og skal begrænse sygefraværet). Det mener i hvert tilfælde ledelsen af skatteforvaltningen.

Medicineringen af skattefolkene kommer på baggrund af de seneste års stadigere dårligere arbejdsmiljø i forvaltningen. Problemer med en gammeldags ledelsesstil kombineret med arbejdspres, ny teknologi og dårligt indeklima har gradvist øget sygefraværet til hvad forvaltningsledelsen kalder et uacceptabelt højt niveau.

For at løse problemet har de forskellige kontorer nedsat grupper der skulle diskutere og komme med forslag til løsningsmodeller. Efter et år var der fremkommet mere end 200 forslag. Ud af disse valgte skatteforvaltningens ledelse i samarbejde med tillidsrepræsentanterne ét, som de mente kunne gennemføres med stor effekt. Nemlig at lade sprøjten gå rundt.
Så nu forventes sygefraværet at falde markant.

Og endnu ét af de mange forslag faldet i ledelsens smag: Mod de mange hovedpiner blandt personalet ordineres der nu gratis hovedpinepiller. Om arbejdsmiljøet er forbedret, foreligger der ingen informationer om.

Rådmanden for området, Peter Thygesen, medlem af Det Radikale Venstre, synes at sprøjten er en vældig god ide, men mener nu ikke at han selv har brug for den årlige medicinering. Dog mener han at andre forvaltninger i kommunen kan bruge den gode ide, frivilligt naturligvis.

Netavisen 7. september 2003