Bestillingsarbejde om EU og sikkerhedspolitik

– Regeringens nye redegørelse er et useriøst forsvar for afskaffelsen af den militære undtagelse, siger Ditte Staun fra Folkebevægelsen mod EU

En arbejdsgruppe nedsat af regeringen har netop offentliggjort redegørelsen ”De sikkerhedspolitiske vilkår for dansk forsvarspolitik” på Udenrigsministeriets hjemmeside.

– Det er et rent stykke bestillingsarbejde, som Anders Fogh Rasmussen & Co. har fået lavet. Redegørelsen lægger op til afskaffelse af Danmarks undtagelse overfor EUs militære projekt med argumenter som ”Fremtidens trusler vil (…) ikke primært udspringe fra Danmarks geografiske nærområde”. Men vi skal vist mere end et halvt århundrede tilbage for at finde nabolande på krigsstien overfor os, siger Ditte Staun, talsperson og EU-parlamentskandidat for Folkebevægelsen mod EU.

– Redegørelsen siger meget rigtigt, at ”som en væsentlig del af udenrigspolitikken har dansk sikkerhedspolitik til formål at hævde Danmarks suverænitet, imødegå både direkte og indirekte trusler mod dansk territorium og danske borgere og fremme international fred og sikkerhed, bl.a. gennem forebyggelse af konflikter og krig, fredsbevarelse og fredsskabende aktiviteter samt stabilitetsfremmende foranstaltninger.” Det er netop et argument for at fastholde undtagelsen på det militære område, hvor de store EU-lande reelt har kommandoen, og hvor der ovenikøbet tales om, at afgørelser fremover kan træffes med et flertal. Hvor er suveræniteten henne, hvis vi kan stemmes ned?

– Redegørelsen siger, at Danmark vil komme til at stå udenfor løsningen af internationale indsatser mod terror, kriminalitet og masseødelæggelsevåben. Men hvad har EU gjort mod de atomare masseødelæggelsesvåben, som bl.a. Storbritanien og Frankrig bygger sit forsvar på? Og så vidt Folkebevægelsen mod EU er orienteret har danske soldater været indsat i internationale opgaver i Irak og Afghanistan ugeneret af den militære undtagelse. Endeligt har Danmark givet mange bidrag til løsning af problemer i andre dele af verden via FN, hvilket vi fortsat skal i fremtiden, siger Ditte Staun og afviser redegørelsens argumenter for undtagelsens afskaffelse som useriøse og rent retoriske.

Netavisen 3. september 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne