Skoleydelsen til unge på produktionsskolerne udraderes

Blandt ofrene for højreregeringens finanslov 2004 er de 1700 i forvejen svagt stillede unge, som går på produktionsskolerne som middel til at hjælpe dem i gang med en egentlig uddannelse. De mister skoleydelsen: besparelse 70 milliioner kroner, hvilket vil tømme produktionsskolerne for elever.

At det fremsatte finanslovsforslag fra regeringen sædvanen tro er dybt asocial og rammer de svagest stillede i samfundet hårdest. Det burde vel ikke komme bag på nogen. Blandt ofrene er en gruppe af de i forvejen svagest stillede unge, der modtager skoleydelse, mens de går på produktionsskole. Der er tale om unge, der ikke passer ind i det normale system og på produktionsskolerne får chancen for at få en praktisk uddannelse.

Regeringens begrundelse for frontalangrebet på de 1700 unge, der går på produktionsskolerne, er, at det ikke må kunne betale sig at modtage økonomisk støtte, mens de er i gang med deres uddannelse. De modtager i dag 1230 kr. om ugen, der barberes ned til 725 kr. om ugen for elever over 18 år:
– Så vi er sikre på, at det ikke er på grund af ydelsen, at de vælger produktionsskolerne, begrunder Ulla Tørnæss, undervisningsministeren.

At de unge på produktionsskolerne ikke er rustet til at klare det ordinære uddannelsessystem og blot vil ryge tilbage på kontanthjælp og dermed i ren udsigtsløs kommunal tvangsaktivering, uden nogen reelle fremtidsmuligheder, hvis skoleydelsen, de unges forsørgelsesgrundlag, mens de er i gang med uddannelsen fjernes (eller som det officielt lyder “harmoniseres” med andre ydelser). Tjah, det er en helt anden sag, der ikke bekymrer regeringen. De er og skal forblive med at være tabere.

1700 af de svagest stillede unges muligheder for at stable en fremtid på benene sparkes altså brutalt væk. Koldt og kynisk.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne