Østjyder må ruste sig til milliardbesparelser

Hovsa, det kommunale budget holder ikke! En regnefejl har bevirket, at vi nu er nødt til at skære kraftigt på udgifterne for lønmodtageren med den almindelige løn. Den besked hører vi ofte lige op til de kommunale budgetforhandlinger i kommunerne.

I Århus meldes der pludseligt om nedskæringer på omkring 300 millioner kr. pr. år. Hovsa. Hvem har skylden, spørger de hinanden på Rådhuset, er det regeringen, kommunernes landsforening eller det forrige byrådsflertal? For vi vidste ikke noget.

Selv om byrådspolitikerne tilsyneladende ikke ved, hvor udgifterne kommer fra, ved de dog allerede på andendagen for det pludselige budgetunderskud, at det er Underdanmark og ikke erhvervslivet, der skal betale regningen. Alle i byrådet er nemlig enige om, at der skal spares og skæres ned på alt, hvad Århus Kommune ikke lovmæssigt er forpligtet til at opretholde eller iværksætte. Det vil som sædvanlig gå ud over alle de sociale områder, børnene, pensionisterne, de unge og de få midler til integration.

Samtidig er byrådsmedlemmerne enige om, at erhvervslivet også denne gang skal friholdes for yderligere udgifter til det fælles bedste. For eksempel slipper erhvervslivet sandsynligvis for at skulle betale mere i jordskat, den såkaldte dækningsafgift. I 1997 vedtog et stort flertal i Århus Byråd at aftrappe jordskatten over en årrække. Denne afgift udgjorde i 1997 blot 9 promille om året, men er blevet nu aftrappet til kun at udgøre 5,25 promille. Alle i byrådet har erklæret sig villige til ikke at sætte jordskatten op igen, men kun at forhandle om en eventuel fastfrysning. Var jordskatterne bliver sat op til deres niveau fra 1997, vil de kunne dække kommunens løbende underskud. Keld Hvalsø fra Enhedslisten så dog helst, at jordskattes blev sat op til 10 promille, men vil dog gå positivt ind i en dialog om fastfrysning af skatten til erhvervslivet på de 5,25 promille. Så erhvervslivet i kommunen kommer ikke til at betale en eneste krone ad denne vej til dækning af det årlige underskud på 300 mio.

I Randers skal der spares 50 mio. næste år. Især på de store sociale områder. I følge JP Randers skal der i Randers spares 12 mio. på folkeskolerne, 10 mio. på børnepasning og 25 mio. på ældreområdet. Sidste år blev der sparet 60 mio. på de sociale områder i byen.

Udover at besparelserne vil føre til fyringer i kommunen, er der varslet færre timer i de store klasser i folkeskolerne, 15 timer mere undervisning til lærerne og 70 % besparelser på skolernes undervisningsmidler. Desuden er der varslet skolelukninger til næste år. Der skal spares på personalet i børnehaverne, i SFO’erne og på ældreområdet. Det fremgår intet sted, hvor erhvervslivet i Randers kommune skal bidrage til at dække budgetunderskuddet.
Bjarne Overmark fra Beboerlisten tager afstand fra besparelserne og opfordrer folk i Randers til at protestere.

Netavisen 13. august 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne