Radikale: Selvforsikring er vejen frem

Kontanthjælpsmodtagere skal tvinges i a-kasse. Resterne af såkaldte velfærdsydelser, som betales over skatten, skal fremover betales individuelt via forsikringsordninger. De Radikale melder sig nu som en parlamentarisk del af et folketingsflertal, der vil gøre op med de sidste rester af det sociale sikkerhedsnet.

Med argumentet om at forsvare det danske “velfærdssystem” foreslår De Radikale nu, at en lang række skattefinansierede forhold skal overgå til individuelle forsikringsordninger. De kalder det for “det forsikringsbaserede velfærdssamfund”.

Umiddelbart skal alle, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, tvinges til medlemskab af a-kasse. Det vil blandt andet sige hundredtusinder af kontanthjælpsmodtagere, der aldrig får gavn af dagpenge, som ellers via denne “forsikringsordning” stilles i udsigt for enden af regnbuen. Reglerne for at opnå retten til dagpenge er nemlig i dag så vanskelige, at det for kontanthjælpsmodtagere på det nærmeste er umuligt.

– Vi ønsker en bedre balance mellem et skattefinansieret sikkerhedsnet for alle og ansvaret for selv at bidrage gennem forsikringer, udtaler Marianne Jelved til Jyllands-Posten, formand for De Radikale, efter folketingsgruppens sommermøde i weekenden.

Der er flere elementer i forslaget:
Dagpengene skal udregnes på baggrund af sidste års indkomst, hvor det i dag er de seneste tre måneder. Forslaget vil vanskeliggøre det for arbejdsløse at opnå den højeste dagpengesats.
Dagpengene skal starte på et lidt højere niveau, men skal så reduceres med ti pct. om året, hvor man i dag er berettiget til en fast sats gennem fire år.
Folketingsgruppen gav formanden beføjelse til at udvide selvforsikringstanken til andre områder, hvoriblandt sundhedsområdet nævnes konkret.

Med forslaget lægger partiet sig tæt op af de konservatives forslag, og Marianne Jelved betoner også, at partiet er parate til et samarbejde med regeringen på disse spørgsmål.
Beskæftigelsesminister, Claus Hjort Frederiksen (V), erklærer også sin interesse:
– Jeg er selv lidt bekymret over de eksempler, vi har set på, at folk bevidst undlader at forsikre sig mod arbejdsløshed, fordi de har en forventning om, at de under alle omstændigheder kan få kontanthjælp, hvis de mister deres arbejde, udtaler ministeren.

Forslagene kommer efter en lang årrække af angreb på den skattefinansierede “velfærdsmodel”. Brugerbetaling af snart sagt alle offentlige serviceområder og underminering af folkepensionen med indførsel af selvfinansierede arbejdsmarkedspensioner er blot enkelte eksempler. Samtidig er skattetrykket ikke lettet det mindste for den arbejdende befolkning – endsige de udstødte.
Forslagene understøtter også den almindelige EU-harmonisering, idet Tyskland og de sydeuropæiske lande i mange år har praktiseret ovennævnte forslag.

Netavisen 13. august 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne