Studenterhuen koster 17.400 …

Pressemeddelse fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

Det er dyrt at blive student. En studenter hue i dag kan koster op til 17.400 kr. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning tager stærkt afstand fra denne brugerbetaling, og kræver en fuldstændig omkostningsfri uddannelse.
– Det er fuldstændigt vanvittigt, at det kan koster så mange penge at blive student, når vi bryster os af at leve i et velfærdssamfund, hvor alle har lige ret til uddannelse, siger Julie Malling Laursen, næstformand for DGS

Der er igennem en årrække åbnet op for mere og mere brugerbetaling på de danske gymnasier. Lommeregnere, ordbøger, studieture mm. – alle udgifter, der hænger uløseligt sammen med det at gå gymnasiet. Endvidere har man i
flere amter som noget nyt åbnet op for, at de nye 1.g’er efter sommerferien skal betale op til 500 kr. i direkte brugerbetaling på kopier til undervisning, litteraturhåndbøger eller lignende. Denne udvikling vender DGS sig kraftigt imod.

– Ønsker om øget faglighed i gymnasiet hænger ikke sammen med den stigende brugerbetaling, udtaler Julie Malling Laursen, næstformand for DGS, og fortsætter: – Brugerbetaling tvinger elever til at tage mere erhvervsarbejde,
og dermed bruge mindre tid på skolearbejde. Det vil medføre, at eleverne møder mindre forberedte op til undervisning og har mindre energi til at deltage aktivt.

Den høje brugerbetaling gør op med begrebet om, at uddannelse skal være gratis og en lige mulighed for alle uanset økonomisk og socialbaggrund.
Elever, som ikke får økonomisk støtte hjemmefra vil få sværere ved at klare en gymnasieuddannelse med brugerbetaling og en SU, der ikke modsvarer de udgifter, som er forbundet med at gå i gymnasiet. DGS er meget kritiske overfor en sådan udvikling og frygter en social skævvridning.

Følgende er et eksempel på udgifter i gymnasiet. Louise Jensen er student fra Slagelse Gymnasium.

Louise – student 2003

Transport 6000.00
Ordbøger 2500.00
Studietur 2. g rejsen) 3500.00
Studietur 2. g leveomk. 1500.00
Høj-Niveau tur 3.g (rejsen) 1500.00
Høj-Niveau tur 3. g leveomk. 1000.00
Lommeregner 400.00
Studenterhue 300.00
Studenterkørsel 700.00

___

For mere information kontakt Danske Gymnasieelevers Sammenslutning på 70204017 eller Julie Malling Laursen, næstformand på 61680604

Netavisen 30. juli 2003