Boykot Israel om ‘Køreplanen’:Fortsæt boykotten af Israel indtil Israel er helt ude af de besatte områder

Udtalelse
Boykot Israel 20.6.03

En ny fredsplan for Israel-Palæstina konflikten har set dagens lys.
Fredsplanen har fået navnet ’Road Map’. Initiativtagerne er den såkaldte ’Kvartet,’ bestående af USA, EU, Rusland og FN. Intet tyder dog på at de aktuelle fredsforhandlinger vil føre til en fred som palæstinenserne kan leve med.

Tværtimod vil Road Map’en sandsynligvis være en katastrofe for palæstinenserne.

Den vil ikke få Israel ud af de besatte områder, den vil ikke fjerne bosættelserne, højst nogle ubetydelige forposter. Kun de ’illegale bosættelser’ som krigsforbryderen Ariel Sharon udtrykker det. Men alle bosættelser er illegale og udtryk for israelsk kolonisering.

Når Israel og USA nu forhandler med Abu Mazen og ikke Arafat, så er det også udtryk for en kolonialistisk tankegang: koloniherrerne bestemmer hvem de vil tale med, og respekterer ikke palæstinensernes valgte leder.

Kvartetten skal overvåge fredsprocessens udvikling og om nødvendigt gribe ind, men USA har vetoret. I betragtning af at det er USA som militært og økonomisk opretholder staten Israel – og dermed den israelske besættelsespolitik, er dette en mildt sagt tvivlsom garanti.

Den danske regering og udenrigsminister Per Stig Møller (som bryster sig af at stå bag Road Map’en), ser de to parter i konflikten, Israel og palæstinenserne, som ‘lige” og påstår selv at være neutral.
Dermed støtter den danske regering i realiteten den stærkeste part, besættelsesmagten Israel.

Hvad vil palæstinenserne få ud af Road Map’en? Ikke en løsning på flygtningeproblemet, og det er et fundamentalt spørgsmål for alle palæstinensere, både i og uden for Palæstina. Palæstinenserne får heller ikke en selvstændig og sammenhængende stat, højst et protektorat kontrolleret af USA og Israel, bestående af spredte ’bantustans’ (nogle usammenhængende områder, som dem i apartheid-Sydafrika).

De palæstinensiske småområder vil komme til at omfatte under 10% af det oprindelige Palæstina. Road Map’ens formål er at få palæstinenserne til at stoppe intifadaen, den palæstinensiske modstandskamp.

Road Map’en har som formål at få splittet den palæstinensiske befolkning i dem som støtter Israels og USA’s hensigter , og så dem der er imod. De ønsker at få gjort besættelsen legal – ved at FN som del af Kvartetten godkender ’fredsplanen’ – og dermed undergraver de FN-resolutioner som betegner besættelsen og bosættelserne som illegale og kræver at Israel skal ud af de besatte områder!

Derfor:

Fortsæt boykotten af Israel – indtil alle bosættelser er fjernet.
Fortsæt boykotten af Israel – indtil Israel er helt ude af de besatte områder.

Koordineringsgruppen
Boykot Israel Kampagnen, juni 2003

Boykot Israel Kampagnen
Griffenfeldsgade 41
2200 København N
www.boykotisrael.dk
35371889

Netavisen 21. juni 2003