Bodum flytter monteringen af kaffekander til udlandet

Den megen presseomtale af og protesterne mod firmaets udnyttelse af bistandsmodtagere som billig arbejdskraft uden faglige rettigheder har fået firmaet til at beslutte at flytte samlingen og pakningen af kaffekanderne til lande, hvor den normale arbejdskraft er billigere end i Danmark.

Omtalen af en af Danmarks i de borgerlige medier så højtpriste virksomheders, Bodums, samarbejde med en række kommuner omkring udnyttelsen af bistandsmodtagere i aktivering som ekstrem billig arbejdskraft til rene sultelønninger og uden faglige rettigheder, både i Kommunistisk Politik og ikke mindst i SiD’s Fagbladet, får nu konsekvenser. Samlingen og pakningen af Bodums kaffekander, der ellers er blevet stærkt berømmede for deres design, flyttes til udlandet.

Afsløringerne af, at over 200 bistandsmodtagere landet over i månedsvis har arbejdet nærmest gratis for virksomheden – for deres bistandshjælp, udbetalt af kommunerne – har båret frugt. Det er en praksis, der er på kant med loven. Der er tale om arbejde, som skulle og burde være udført af arbejdere ansat på overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår. Det er i høj grad udsigten til stigende protester fra bl.a. SiD-afdelinger og Landsorganisationen af Arbejdsledige, LA, har fået firmaet på bedre tanker.

Beslutningen om at stoppe pakningen og monteringen af de moderigtige kaffekander blev meddelt i en telefonsamtale, som LA havde med Bodums direktør, der bor i Schweiz. Senest den 23. juli 2003 vil firmaet ophøre med at bruge tvangsaktiverede arbejdsledige uden rettigheder i Danmark, oplyser LA i en pressemeddelelse. Det drejer sig om mellem 200 og 300 bistandsmodtagere, som slipper for tvangsaktivering som slavearbejdskraft for firmaet landet over.

Bodum vil trække produktionen ud af aktiveringsfabrikkerne i Svendborg, Odense, Egtved, Billund, Grindsted, Ølgod, Fredericia og Bov kommuner i løbet af cirka seks uger, bekræfter Fagbladet, dvs. stoppe den kyniske udnyttelse af bistandsmodtagere i samtlige de otte kommuner, hvor den har fundet sted. Ifølge administrerende direktør Jørgen Bodum skal Bodum ikke være skydeskive og genstand for en strid mellem kommunerne, fagbevægelsen og Landsorganisationen af Arbejdsledige.

Der er ingen tvivl om, at Bodum bevidst og kynisk har udnyttet tvangsaktiverede bistandsmodtagere som ekstremt billig arbejdskraft til at udføre ellers normalt overenskomstdækket arbejde, en praksis, som er konkurrenceforvridende og dermed på kant med loven. Det er fortsat ulovligt at sætte ledige til at udføre overenskomstdækket arbejde. På papiret, hvilket mange kommuner – socialdemokratisk ledede kommuner såvel som kommuner ledet af Venstre/Konservative – samt arbejdsgivere ser stort på.

Der har i Bodums tilfælde på ingen måde været tale om en “oplæring”. Udsigten til ordinært arbejde på Bodums fabrikker har været lig nul for de tvangsaktiverede bistandsmodtagere. Alligevel afviser Wolfgang Rossmeissl, direktøren for Bodums datterselskab Multiplast, der står for samarbejdet med kommunerne, over for Fagbladet, at der har været tale om konkurrenceforvridende beskæftigelse.

– Det er Bodums eget valg at flytte til udlandet. Men jeg undrer mig over, at det er nødvendigt for Bodum at flytte til udlandet i stedet for at få arbejdet udført på normale vilkår her i Danmark – især set i lyset af påstanden om, at arbejdet udført af bistandsmodtagere ikke er konkurrenceforvridende, udtaler uddannelsessekretær i SiD Poul Hansen.

Næ, Bodum nægter konsekvent at ansætte ledige på almindelige overenskomstmæssige vilkår til at udføre pakning og montagearbejde. For fortsat at sukre en så høj profit som muligt flyttes den del af produktionen til lande, hvor arbejdslønningerne er langt lavere end i Danmark. Den stærke blæst om og elendige omtale af firmaet, som ødelægger myten om en dansk succeshistorie om dansk design i international klasse, spiller også en rolle.

Selvom Bodum nu flytter en del af deres produktion fra Danmark frem for at lade kaffekander m.m. blive monteret og pakket af danske arbejdere på overenskomstmæssige løn- og arbejdsforhold, så er der tale om en lille sejr i kampen mod opbygningen af det tredje arbejdsmarked, mod udnyttelsen af bistandsmodtagere som billig arbejdskraft og løntrykkere på det danske arbejdsmarked.

En opbygning, som blev startet under Nyrup-regeringen og som fortsætter med uformindsket styrke under regeringen Fogh. Det burde være en opgave for fagbevægelsen af bekæmpe denne udvikling, men som helhed må det konstateres, at fagbevægelsen (mildt sagt) har forholdt sig mere end passivt og fortsat forholder sig passivt, med enkelte fagforeninger som en hæderlig undtagelse.

Man ville ikke gå til kamp imod den tidligere socialdemokratiske regerings arbejderfjendske politik, da Nyrup førte an i angrebene på de lediges rettigheder, og mod socialdemokratiske kommuner som Odense og Svendborg, der kynisk udnytter bistandsmodtagerne som slavearbejdskraft, og selv efter regeringsskiftet har man ikke rejst kampen mod opbygningen af det tredje arbejdsmarked. Der føres – og blev under Nyrup ført – en arbejdsmarkedspolitik til gavn og glæde for arbejdsgiverne.
Med fagtoppens velsignelse.

Se også:
Bodum har sat misbruget i system KP10, 2003
“Projekt arbejdsklar” – bistandsmodtagere som gratis arbejdskraft i Odense Netavisen 12.09.2002

Kommunistisk Politik 13, 2003
Netavisen 18. juni 2003