Folkebevægelsen takker EU-konventet for de mange argumenter for et nej!

– Det har været opmuntrende for vores forretningsudvalg, at læse udkastet til EUs nye grundlov, da det i sig selv er et redskab for EU-modstanden, udtaler Ditte Staun fra Folkebevægelsen mod EU

Folkebevægelsen mod EU har ikke for vane, at udtrykke taknemmelighed overfor EU og dets institutioner. Men i weekenden konstaterede forretningsudvalget i Folkebevægelsen, at det var et godt stykke arbejde, EU-Konventet og dets præside har lavet. Et godt stykke arbejde for EU-modstanden vel at mærke.

– Folkebevægelsen mod EU takker EU for klar tale: Unionens grundlov leverer selv argumenterne for et NEJ! EU-Konventets forslag til en Grundlov for Den Europæiske Union træder så godt som alle over tæerne, siger Folkebevægelsens forretningsudvalg i en udtalelse. (Se udtalelsen nedenfor)

– På mødet måtte vi erkende, at EU-grundloven vil gøre unionen til egentlig stat med centralistiske beslutningsprocesser og en markant magtkoncentration, som sætter især de små lande længere ud på ubetydelighedens sidelinie. Det vil klart og tydeligt ikke være hverken et fredens, et humanismens eller et miljøets projekt. Det vil være et supermagtsprojekt, siger Ditte Staun, talsperson for Folkebevægelsen mod EU, og tilføjer:

– Dansk tilslutning til EU-grundloven kræver ændring af Den danske Grundlov, som bliver sat ud af spillet i fremtiden. Og vi vil holde Anders Fogh Rasmussen fast på hans løfte om en folkeafstemning, hvor vi i øvrigt opfordrer til, at samle og styrke kræfterne i en alliance for et klart nej – til forsvar for demokrati, frihed og selvbestemmelse i såvel Danmark som i resten af Europa.

Folkebevægelsen mod EU takker for klar tale:
Unionens grundlov leverer selv argumenterne for et NEJ!

EU-Konventets forslag til en Grundlov for Den Europæiske Union træder så godt som alle over tæerne.
Udkastet indeholder nogle langt mere vidtgående forslag end tidligere. En EU-grundlov i den nuværende form eller med småjusteringer vil betyde en styrkelse af det overnationale: Kommissionen får ret til at lovgive, EU-Kommissionens formand får reelt status som “statsminister” og EU får en udenrigsminister. Som prikken over i’et: EU får en præsident.

Den Europæiske Union bliver en egentlig stat med centralistiske beslutningsprocesser. Ikke et eneste politisk område slipper for EU-regulering. Det står klart i udkastet, at den Europæiske Union skal beskæftige sig med alt fra folkesundhed og religion over arbejdsmarkedspolitik til landenes militære udgifter.

Grundlovsudkastet viser med al tydelighed, at unionen ikke har respekt for basale demokratiske principper om deltagelse og nærhed. EU-staten gavner heller ikke freden og miljøet. Det vil stå klart for enhver, der læser udkastet. Det er et helt andet emne, der sættes højest: Supermagtsprojektet!

Folkebevægelsen mod EU vil holde statsministeren fast på løftet om en folkeafstemning. Og hans såkaldte grundlovsgarant er udløbet allerede inden den er trådt i kraft.
EU-grundloven er i strid med og vil stå over såvel den danske grundlov som de andre medlemslandes grundlove. Det står direkte i udkastet, at EU-lov står over national lovgivning. EU-grundloven vil kræve en grundlovsændring forud for folkeafstemningen.
Den danske Grundlov er en pagt mellem Folketinget og folket. Den kræver, at politikerne står til ansvar over for befolkningen, og at de danske borgere ikke er underkastet andre myndigheder end de danske. Det er kernen i vort demokrati og vor suverænitet.

Folkebevægelsen mod EU opfordrer til at samle og styrke kræfterne i den bredest mulige kampagne for et nej til EUs grundlov. Til forsvar for demokrati, frihed og selvbestemmelse.

Folkebevægelsens forretningsudvalg
Juni 2003

Netavisen 16. juni 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne